لینک های دسترسی

ادعای بیگناهی وزیر داخلۀ اسبق مصر


ادعای بیگناهی وزیر داخلۀ اسبق مصر

وزیر داخله اسبق مصر به روز شنبه در برابر اتهام اختلاس، ادعای بیگناهی کرد.

حبیب العدلی با اتهام تطهیر پول و سو استفاده مواجه می باشد.

العدلی برای احتجاج کننده گانیکه با تظاهرات شان برکناری حسنی مبارک رییس جمهور مصر را باعث گردیدند، یک چهره غیر محبوب است.

آنان العدلی را برای دادن دستور حمله نیرو های پولیس علیه آنان و لت و کوب و استفاده از گاز اشک آور، مقصر می دانند.

دها احتجاج کننده به روز شنبه در خارج محکمه، خواستار سزای مرگ برای العدلی گردیدند.

XS
SM
MD
LG