لینک های دسترسی

Breaking News

هشت صبح: خودسانسوری نه، علیه زورگویی اعتراض کرده ایم


روز نامه هشت صبح امروز در نسخۀ چاپ هرات گزارشی را در مورد کامران علیزایی، رئیس شورای ولایتی هرات نشر نکرد و نیم صحفۀ این روزنامه کاملاً سفید است.

پرویز کاوه مدیر مسؤل این روزنامه میگوید که هدف از این اقدام اعتراض در مقابل زورگویی و مصؤنیت خبرنگاران و همکاران آن روز نامه در ولایت هرات است.

چپ: نسخۀ هشت صبح در سایر ولایت افغانستان - راست: نسخۀ چاپ شده در هرات
چپ: نسخۀ هشت صبح در سایر ولایت افغانستان - راست: نسخۀ چاپ شده در هرات

XS
SM
MD
LG