لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی فعالان زن از کاهش محلات رای دهی زنانه


یکی از محلات رای دهی زنان
شماری از زنان فعال از کاهش محلات زنانه نسبت به محلات مردانه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نگران اند.

این زنان میگویند که دربسیاری از مناطق در دور گذشته نیز زنان به دلیل کم بودن محلات زنانه از حق رای شان بازماندند و نتوانستند که رای بدهند.

دردور دوم انتخابات از جمله ٢٣٣١٣ محل رای دهی به تعداد ١٣٩١٣ محل آن برای مردان و٩۴٠٠ محل آن برای زنان درنظر گرفته شده است.

اما نهاد های زنان از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند تا شمار محلات زنانه را نیز بیشتر بسازند، زیرا دور اول انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که درمحلات دور دست که شمار محلات زنانه کم بود، تعداد بیشتر زنان برای رای دهی مراجعه نموده بودند وشماری هم نتوانستد که رای بدهند.

مزاری صفا یک تن از فعالان حقوق زن به رادیو آشنا گفت که در دور اول انتخابات در شماری از مراکز رای دهی که تعداد محلات زنانه کم بود، به دلیل حضور بیشتر زنان درمحلات برگه های رای دهی کم گردید.

وی افزود که اینبار جامعه مدنی و نهاد های زنان از کمیسیون انتخابات در چند روز گذشته چندین بار خواستند که باید تعداد محلات رای دهی برای زنان زیاد شود وهنوز هم کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته که این مشکل را حل نماید.

به گفته خانم صفا، کمیسیون مستقل انتخابات فکر میکرد که در مناطق دور دست زنان حاضر به رای دهی نمیشوند، در حالیکه در همان مناطق تعداد بیشتر زنان برای رای دهی حضور یافتند.

خانم ثریا پرلیکا، یک تن دیگر از فعالان حقوق زن کاهش محلات زنانه را نگران کننده خواند.

وی به رادیو آشنا گفت که در دور اول با وجود مشکلات امنیتی واقلیمی باز هم ٣٦ درصد زنان رای دادند وحتا درمناطقی که مردان اشتراک نکرده بودند، زنان اشتراک نموده بودند.

خانم پرلیکا گفت که دراین دور نهاد های جامعه مدنی آگاهی های بیشتری برای زنان جهت اشتراک در انتخابات داده اند تا بیشتر از دور اول در روز رای دهی اشتراک نمایند.

وی افزود که اکنون کمیسیون انتخابات تعداد محلات را کم ساخته که باعث نگرانی همه است و تا حال پاسخ روشن به نهاد های جامعه مدنی و زنان نیز نداده اند.

وی افزود که اگر تعداد محلات را افزایش ندهند مانع رفتن شماری زیادی از زنان به پای صندوق های رای میگردند و یک جفای بزرگ است که رای زنان ضایع میگردد و مشروعیت انتخابات زیر سوال میرود.

اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این کمیسیون به اساس تجربه های گذشته تعداد محلات زنانه ومردانه را تعین کرده است و تعداد محلات رای دهی مشخص شده است و این کمیسیون نمیتواند که محلات جدید را ایجاد کند.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا گفت که به دلایل مختلف در بعضی از نقاط افغانستان زنان نسبت به مردان کمتر در انتخابات شرکت مینمایند و در دور اول انتخابات نیز ٣٦ درصد زنان در انتخابات شرکت کردند اما دراین دور محلاتی که درنظر گرفته درحدود ۴٥ فیصد میباشد.

به گفته آقای نور، درشهر های بزرگ افغانستان تعداد محلات زنانه و مردانه تقریبا یکسان است اما در دهات افغانستان زنان بیشتر اشتراک نمیکنند که تعداد محلات در برخی از آن مناطق کمتر درنظر گرفته شده است.
وی گفت که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات های گذشته هم تعداد محلات رای دهی زنانه کمتر از مردانه بوده است و این بار هم یک فیصد ی کم است وقابل نگرانی نمیباشد.

در انتخابات دور اول در حدود ٣٦ درصد زنان در انتخابات اشتراک نموده بودند.

روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات گفت که به اساس ارزیابی های نهاد های امنیتی از جمله ۶۴۲۳ مرکز رای دهی این نهاد ها بنابر تهدیدات بلند امنیتی نمیتوانند که امنیت ۱۸۴مرکزرای دهی را در۱۱ولایت کشور در دور دوم انتخابات تامین کنند.

وی گفت که در روز رای دهی به اساس ارزیابی های نهاد های امنیتی به تعداد ۶۲۷۲ مرکزرای باز خواهد بود.

برای برگزاری انتخابات کمتر از ده روز باقی مانده است وقرار است که واجدین شرایط رای دهی به تاریخ ٢۴ جوزا به پای صندوقهای رای بروند ورای شانرا به یکی از نامزدان دلخواه شان به صندوقها بریزند.
XS
SM
MD
LG