لینک های دسترسی

Breaking News

کمیسیون شکایات انتخاباتی: ۳۰۰ هزار رای جنجالی جدی بررسی می‌شود


کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید که شماری از ستادهای انتخاباتی در مورد ۳۰۰ هزار رای جنجالی شکایت ثبت کرده اند و این آرا به صورت جدی بررسی خواهد شد.

زرمینه کاکر، یک سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی روز پنجشنبه دوم جنوری (۱۲ جدی) به صدای امریکا گفت: "هر آنچه پس از بررسی ما به دست آمد، بر اساس قانون و کارشیوه‌ها عمل خواهیم کردږ".

شماری از ستادهای انتخاباتی در مورد ۳۰۰ هزار رایی که از دید آنها بدون اساس بایومتریک است، قبل از زمان آغاز رای‌دهی یا پس از وقت تعیین‌شده استعمال شده و کمیسیون انتخابات آنها را به سیستم عمومی داخل کرده است، اعتراض و شکایت جدی دارند.

بارها این ستادها خواسته اند که این آرا از آرای که قانونی استعمال شده، جدا شوند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که با ختم بررسی شکایات و فیصله ممکن که آرای نامزدان تغییر کند.

آمار این کمیسیون نشان می‌دهد که ۱۶هزار و ۵۰۰ شکایت در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ثبت شده است.

روند بررسی این شکایات به جز از هلمند در ۳۳ ولایت جریان دارد که بر اساس قانون این روند باید تا نه روز دیگر خاتمه یابد.

اما مقام‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی نگرانی دارند که با توجه به میزان بلند آمار شکایت‌ها ممکن که کارشان در زمان تعیین‌شدۀ قانونی پایان نیابد.

XS
SM
MD
LG