لینک های دسترسی

Breaking News

پیشنهاد مقامات انتخاباتی افغان مبنی بر نشر یافته های تقلبات انتخاباتی


پیشنهاد مقامات انتخاباتی افغان مبنی بر نشر یافته های تقلبات انتخاباتی

مأمورین کمیسیون انتخابات افغانستان می گویند که آنها بر تصمیم خود مبنی بر اخراج نه تن از وکلا از پارلمان به دلیل تقلبات انتخاباتی ایستاده هستند.

فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز سه شنبه گفت که آن کمیسیون مایل است تا یافته های خود را در مورد تقلبات انتخاباتی برای عامه به نشر بسپارند.

در همین حال سیمین بارکزی عهد کرده است که تا زمان بر آورده نشدن تقاضا هایش به اعتصاب غذایی ادامه خواهد داد.

وی از مراجعه به داکتر نیز امتناع ورزیده و در وضعیت وخیم صحی به سر می برد.

XS
SM
MD
LG