لینک های دسترسی

Breaking News

فیصلۀ محکمۀ اروپایی در مورد پوشیدن حجاب در محل کار


محکمۀ عالی اتحادیۀ اروپا ، روز سه شنبه حکمی را صادر کرد که به اساس آن شرکت ها میتوانند در بعضی حالات کارمندان شان را از پوشیدن چادر و یا بعضی نماد های مذهبی باز دارند.این حکم با موجی از انتقادات از سوی گروه های راست و رهبران مذهبی روبرو شده است.

محکمه عدلی اروپایی امروز در مورد دوسیه دو زن مسلمان، یکی در بلجیم و دیگری در فرانسه بحث کرد که هر دو به خاطر امتناع از نپوشیدن چادر، از کار هایشان اخراج شده اند.

موضوع پوشش اسلامی در چند کشور اروپایی به ویژه فرانسه جنجال برانگیز شده است. در فرانسه روی اهمیت جدا بودن حکومت از نهاد های مذهبی زیاد تاکید میشود و به نظر میرسد در انتخابات پیشرو در آن کشور، حزب راست گرای جبهه ملی، که مخالف مهاجرین است، موفقیت های داشته باشد.

در قضیه خانم بلجیمی که کارمند یک شرکت حفاظت از منازل و تجارت ها بود، محکمه باید فیصله کند که آیا آن شرکت اجازه دارد پوشیدن هر نوع نشان مذهبی و سیاسی را منع قرار دهد؟

سال قبل یک مقام عدلی این محکمه گفته بود که باید به شرکت ها حق داده شود که اجازه پوشیدن چادر را در محل کار به کارمندان خود ندهد، البته در صورتی که پوشیدن دیگر نشانه های مذهبی از هر دین و مذهبی که است، منع باشد.

در عین زمان محکمه در مورد دوسیه یک خانم فرانسوی مسلمان نیز تصمیم خواهد گرفت. به این خانم که یک متخصص کمپیوتر است، بعد از شکایت یک مشتری، گفته شده بود که چادر خود را بردارد.

مشوره حقوقی برای این قضیه این بود که بر اساس قانون ممنوعیت کارمندان از پوشیدن نمادهای مذهبی، زمانی که کارمند در تماس با مشتریان است، تبعیض است، به ویژه هنگامی که فقط در مورد حجاب اسلامی اعمال میشود.

این مشوره های قانونی، الزامی نیست اما در بسیاری از قضایایی که در محاکم مطرح میشود، بیشتر در نظر گرفته میشود.

XS
SM
MD
LG