لینک های دسترسی

پناهجویان هنوز هم در ناامیدی بسر میبرند


باوجود آن که مرز میان یونان و مقدونیه هنوز هم به روی پناهجویان مسدود می باشد، اما با آنهم دوازده هزار پناهجو انتظار عبور از این مرز را میکشند.

XS
SM
MD
LG