لینک های دسترسی

Breaking News

قانون‌گذار پولندی به خاطر اظهارات زن ستیزانه از ورود به پارلمان اروپایی منع شد


ینوز کوروین میکه برای یک ماه کسر معاش نیز شده است
ینوز کوروین میکه برای یک ماه کسر معاش نیز شده است

ینوز کوروین میکه، قانون‌گذار پولندی، پس از آن برای ده روز از ورود به پارلمان اروپایی منع شد که زنان را "ضعیف‌تر، کوچک‌تر و کم‌هوش‌تر" توصیف کرد و خواستار پرداخت مزد کمتر به آنان شد.

انتونیو تایانی، رییس پارلمان اروپایی، به قانون‌گذاران آن نهاد گفت که آقای کوروین میکه با دیگر مجازات از جمله یک ماه کسر معاش و ممنوعیت از حضور در مجالس قانون‌گذاری برای یکسال نیز روبرو می‌باشد.

هنگامیکه تایانی این مطلب را اعلام کرد، همه قانون‌گذاران اروپایی با گرمی از آن استقبال کردند. در این میان خود آقای کوروین میکه که خنده بر لب داشت، نیز کف می‌زد.

به تاریخ یکم مارچ در جریان مناظره در مورد تفاوت دستمزد مردان و زنان، کوروین میکه، قانون‌گذار راستگرای افراطی پولندی، بر زنان تاخته و خواستار پرداخت دستمزد کمتر از مردان به آنان شد.

قواعد پارلمان اروپایی، اعضای این نهاد را به احترام متقابل به یک‌دیگر و اجتناب از "بیانات یا برخورد افتراآمیز، نژادپرستانه یا بیگانه‌ستیزانه" مکلف می سازد.اینک، مقام‌های اتحادیۀ اروپایی بر اساس این قاعده در مورد گفته های آقای کوروین میکه تحقیق می‌کنند.

رییس پارلمان اروپایی گفت "چنین رفتار را تحمل نخواهم کرد، به ویژه زمانیکه از سوی شخصی صورت بگیرد که به نمایندگی از مردمان با وقار اروپا ایفای وظیفه می‌کند ... با تحقیر زنان، [کوروین میکه] به ارزش‌های اساسی مان بی حرمتی نشان داد".

XS
SM
MD
LG