لینک های دسترسی

تلویزیون

یک مرکز بی نظیر درمان چشم در کابل افتتاح شد


یک کلینیک جدید چشم با تجهیزات پیشرفته در انستیتیوت طبی فرانسه یا شفاخانه فرانسه یی در کابل افتتاح شد. به گفتۀ داکتر وحید حفیظی، مسوول این بخش اکنون مریضانی که جهت تداوی بعضی بیماری های چشم به خارج از کشور سفر می کردند با پرداخت یک هزینه ناچیز درمان می شوند.

XS
SM
MD
LG