لینک های دسترسی

Breaking News

میان سالان قدرت برتر در شناسایی چهره ها دارند


شماری از انسان ها شاید فکر کنند که با پیشرفت سن، حافظه ضعیف می شود، ممکن این افراد اشتباه کرده باشند، به ویژه زمانیکه بحت توانمندی در شناسایی و یادداشت قیافه ها مطرح باشد.

متخصصین می گویند که انسان ها در سنین 20 سالگی در اکثر کار های دماغی مانند یاد آوری نام ها و به خاطر سپردن معلومات جدید فوق العادگی دارند. اما گروهی از پژوهشگران دریافته اند که توانمندی برای شناسایی چهره ها به وقت بیشتری نیاز دارد تا در حد کمال برسد.

لورا جرمین، که از دیپارتمنت روانشناسی پوهنتون هاروارد ایالت مسه چوستس فارغ شده است، نتیجۀ یک پژوهش را اساس قرار می دهد که در آن حدود 44 هزار داوطلب میان سنین 10 تا 70 سال شرکت داشته اند. در این پژوهش از افراد شرکت کننده خواسته شده بود تا قیافه های افراد نا شناس را بخاطر سپرده و شناسایی کنند.

جرمین می گوید که در این پژوهش، موفقیت در شناسایی چهره ها با پیشرفت سن برتری یافت. او اضافه می کند که در واقع توانمندی در شناخت چهره ها تا سنین مقدم 30 سالگی به پختگی نرسید بلکه با کمال شگفتی، این توانمندی با پیشرفت سن برتری یافت.

جرمین می گوید که بدون در نظر داشت اینکه قیافه ها متعلق به مرد ها بود یا زن ها و یا هم کودکان، مهم این بود که 83 فیصد افراد دخیل در تحقیق در محدودۀ سنین 30 تا 34 سالگی پاسخ درست ارایه کردند، و افرادی در محدودۀ سنی 20 سال در شناسایی قیافه های سرچپه خوب بودند.

پژوهشگران دریافتند که پس از 35 سالگی، مهارت افراد در شناخت قیافه ها کاهش داشت. آنها تخمین می زنند که شاید توانمندی افراد در سن 65 سالگی معادل افراد 16 ساله باشد.

جرمین می گوید که شناسایی قیافه ها مستلزم وقت زیاد است. او می افزاید که شمار زیاد تغیرات روانی و ذهنی وجود داد که در سنین 35 سالگی به میان می آید و تا کنون در مورد آن پژوهش صورت نگرفته است.

به باور جرمین پژوهش ها دال بر این است که شمار زیاد تغیرات دلچسپ در سنین کهولت به میان می آید که نیاز به نگرش دارد تا درک شود که چگونه این سیستم ها انکشاف می یابند.

نتیجه گیری این پژوهش در ژورنال مطالعات ذهنی به چاپ رسیده است.
XS
SM
MD
LG