لینک های دسترسی

Breaking News

شهر فرگسن امریکا، در دامن آشوب و درگیری ها


پولیس از توقیف ٣١ نفر در شب گذشته خبر می دهد

در خلال تنش های وابسته به کشته شدن یک نوجوان سیاهپوست از سوی یک پولیس سفید پوست در شهر فیرگسن ایالت میزوری امریکا، مظاهره کنندگان و پولیس در طول شب گذشته بار دیگر به درگیری پرداختند. رئیس جمهور اوباما به روز دوشنبه، با نیمه گذاشتن تعطیلات اش، از سفر تفریحی به قصر سفید برگشت و در رابطه با این واقعات، با ایریک هولدر وزیر عدلیه دیدار کرد.

آقای اوباما سپس از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی، از مظاهره کنندگان خواست تا از خشم، چپاول، حمل سلاح و یا حمله بر پولیس، دوری جویند. وی همچنان استفادۀ قوۀ شدید از سوی پولیس در برابر مظاهره کنندگان را غیرموجه خواند و افزود هرنوع عملی که حقوق مظاهره کنندگان صلح جو را نقض کند، مورد پذیرش نخواهد بود.

پس ازین سخنان رئیس جمهور، شب گذشته بار دیگر مظاهرات صلح آمیز بر جاده های شهر فیرگسن به هرج و مرج گرائید. پولیس ضد آشوب بر مظاهره کنندگان بم های صوتی و گاز اشک آور پرتاب کرد. بالمقابل، بم های پترولی و ساخت خانه، به جانب صفوفِ شدیداً مسلح پولیس نیز پرتاب گردید. پولیس میگوید که تا کنون ٣١ نفر را توقیف کرده است.

ران جانسن افسر پولیس و مسئول نظم عامه در شهر فیرگسن اوایل صبح امروز سه شنبه به خبرنگاران گفت که بر قوای پولیس حملۀ سهمگینی صورت گرفت، اما آنها هیچ گلوله ای شلیک نکردند. وی افزود دو نفر با فیر هایی که از داخل جمعیت مظاهره کنندگان صورت گرفت، زخمی شدند.

در کنار جمعیت مظاهره کنندگان، نیرو های گارد ملی نیز دیده میشدند. این نیرو ها صبح دوشنبه بنا بردرخواست جی نیکسن والی ایالت میزوری وارد شهر فیرگوسن شدند تا نیرو های پولیس را در رسیدگی به مظاهرات خشونت آمیز، یاری رسانند.

جدیت مسئله

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به روز دوشنبه گفت که ایریک هولدر وزیر عدلیۀ کشور به روز چهارشنبه به فیرگسن خواهد رفت تا در مورد پیشرفت تحقیقات فدرال در قضیۀ کشته شدن نوجوان سیاهپوست، معلومات تازه حاصل کند.

به گفتۀ رئیس جمهور اوباما، آقای هولدر در کنار دیدار با مقامات رسمی، با سران محل نیز به مقصد تلاش برای اعادۀ صلح و آرامش، در حومۀ شهر سنت لویس ملاقات خواهد کرد. آقای اوباما در خطاب به اعتراض کنندگان گفت: "اجازه دهید بار دیگر اذعان کنم که برای ما میزیبد تا در عوض دادکشیدن بر همدیگر، در صدد درک و تفاهم برآئیم. بیائید در عوض زخم زدن به همدیگر، در پی التیام شویم."

خشونت های نژادی ای که در شهر فیرگوسن، در حومۀ شهر سنت لویس ایالت میزوری به میان آمده، بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده را با مسئله ای مواجه ساخته که خود وی به آن یک رابطۀ عمیق شخصی دارد. آقای اوباما خاتمه دادن به رویداد های خشونتبار فیرگوسن را اکنون در اولویت کاری اش قرار داده است.

بارک اوباما در ادامۀ سخنان دیشب اش به این نکته اشاره کرد که گویا اکثر سیاهپوستان در امریکا، به ناحق مورد ظن قرار می گیرند و برخی موارد آن را حتی خودش زمانی که سناتور بود، نیز تجربه کرده است.

گریگ کر رئیس بخش مطالعات در مورد امریکاییان افریقایی در پوهنتون هوارد می گوید در روابط نژادی در امریکا هنوز هم کدام تغییر حقیقی و بنیادی رونما نشده است.

نتایج بررسی ها

با وجود تشدید مظاهرات و تنش های ناشی از آن، تا کنون نتیجۀ محسوسی از تحقیقات در مورد قضیۀ کشته شدن مایکل براون نوجوان سیاهپوست در شهر فرگسن علنی نشده است.

خانوادۀ براون خواستار آزمایش خصوصی کالبد شگافی این نوجوان شده بود که نتایج ابتدایی آن دیروز به نشر رسید. این نتایج نشان می دهد که مایکل براون به تاریخ ٩ اگست حد اقل هدف شش گلوله قرار گرفته و ازین جمله دو گلوله بر قسمت رأس او اصابت کرده است.

وکلای مدافع خانوادۀ براون میگویند نتایج کالبد شگافی و موقعیت اصابت گلوله ها بر بر بدن مایکل براون بیانگر آنست که این نوجوان غیرمسلح سیاهپوست سعی می کرد تسلیم شود، اما از سوی پولیس آماج گلوله قرار گرفت. افسر پولیس که وی را کشته، در جریان تحقیقات اکنون در تعطیل ِ بامعاش به سرمی برد.

XS
SM
MD
LG