لینک های دسترسی

Breaking News

بیش از ۵۸ درصد افغان‌ها به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند


حدود ۴۲ درصد شهروندان افغان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند

وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، گزارش کارکرد سه ساله‌اش را نشر کرد که بر اساس آن به ارزش ۹۱۴ میلیون دالر پروژه‌های توسعوی در سراسر افغانستان تطبیق شده است؛ اما هنوز هم حدود ۴۲ درصد شهروندان افغان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند.

اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت هنگام ارایه گزارش این اداره به خبرنگاران گفت که در مدت حدود سه سال گذشته، بیش از ۴۰ هزار پروژه توسعوی در بخش‌های ترانسپورت، زراعت، صحت و معارف، در ۳۴ ولایت تکمیل شده است که ۹۱۴ میلیون دالر هزینه برداشته است.

اعمار سرک‌های روستایی برای ۲.۷ میلیون روستانشین، احداث ۴۹۹ ساختمان مکتب و ۴۶ مرکز صحی، پروژه‌های مورد نیاز برای بیش از سه میلیون دهقان از عمده‌ترین پروژه‌هایی است که بر اساس گزارش وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، طی سه سال گذشته تطبیق شده اند.

آقای رستمی، گفت که با ساخت یک هزار و ۵۲۴ شبکۀ آبرسانی و ۷ هزار و ۸۸۹ چاه، ذخیرۀ آب و تأسیسات دیگر، به ارزش ۱۸۴ میلیون و ۲۷۰ هزار دالر، برای ۲.۹ هزار روستایی آب آشامیدنی صحی فراهم شده است.

اما او تأیید کرد "در حال حاضر دسترسی مردم روستاها به آب آشامیدنی بالاتر از ۵۸ درصد در سال جاری می‌باشد و تا چهار سال آینده با آغاز برنامه میثاق شهروندی و سایر پروژه‌هایی که وزارت در بخش آب آشامیدنی دارد، ما می‌توانیم که دسترسی مردم به آب آشامیدنی را تا سال ۲۰۲۰ به ۷۳ درصد برسانیم".

همچنان در بخش آب‌یاری،‌ زیربناسازی و تقویت سکتور زراعت، وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، ۷ هزار و ۹۷۲ پروژه را به ارزش بیش از ۱۹۴ میلیون دالر تطبیق کرده که به گفتۀ سخنگوی این وزارت در نتیجۀ این پروژه‌ها، حاصلات ۳.۶ میلیون دهقان افزایش یافته است.

بر اساس گزارش وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، ۱۱میلیون و ۳۲۵ هزار روستانشین از این پروژه‌ها مستفید شده‌ اند.

آمار وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان نشان می‌دهد که مصرف بودجۀ این وزارت در سال ۱۳۹۴، ۷۷ درصد بوده؛ اما در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۸۸.۵ درصد رسیده است.

XS
SM
MD
LG