لینک های دسترسی

Breaking News

رامزی: بانوان تصاویر خیابان آزاران را نشر کنند


منیژه رامزی استاد پوهنتون و فعال جامعۀ مدنی افغانستان میگوید که دختران و زنان باید برای مبارزه با خیابان آزاری، از افرادی که آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهند تصویر گرفته و آنرا در شبکه های اجتماعی نشر کنند.

خانم رامزی همچنان افزود که از این روش میشود در مقابل آزار دهندگان مجازی نیز استفاده شود.

این فعال حقوق مدنی به این نظر است که این روش میتواند باعث اصلاح افراد شود و هم میتواند مبارزۀ جدی در مقابل این پدیدۀ ناپسند در جامعه باشد.

مصاحبۀ با منیژه رامزی را در اینجا بشنوید:

XS
SM
MD
LG