لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: خشونت علیه زن موجب افتخار و مردانگی نیست


اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گفت باید در مورد یک روند دوامدار که نیاز به تغییر فرهنگ دولت و جامعه را دارد صحبت شود و ابعاد خشونت علیه زنان به صورت واضح بررسی شود.

او گفت: "خشونت مقابل زن نه افتخار دارد، نه موجب حیثیت می‌شود و نه نمایندگی مردی و مردانگی است."

او با تاکید بر این که فرهنگ باید تغییر یابد و قضایای خشونت به گونه دقیق بررسی شود: " خانواده تنها جای خشونت نیست، محیط کار، دوایر دولتی، دوایر غیر دولتی، دوایر بین المللی؛ تمام از این ها جا هایی است که به صورت اساسی باید تحلیل شود... تا انواع خشونت تشخیص و وسایل و طرق مشخص برای جلوگیری و امحای این پدیده شوم روی دست گرفته شود."

رییس جمهور افغانستان گفت که موضوع مبارزه با خشونت باید در نصاب تعلیمی افغانستان نیز شامل شود.

آقای غنی با تاکید بر اینکه نصاب درسی افغانستان ضد خشونت نیست و مشکل جدی دارد، گفت: " ضرورت است تا نهاد های تعیلمی ( از کودکستان تا پوهنتون ها و تمام نهاد های تعلیمی و تحصیلی) از انواع خشونت جلوگیری کنند و قایه شوند."

رییس جمهور غنی با اشاره به تاکید حکومت بر مشارکت وسیع زنان گفت که زنان افغان از خود نمایندگی می‌کنند و باید در جامعه حضور فعال داشته باشند.

آزادی بیان

رییس جمهور افغانستان گفت که حکومت کنونی کمیتۀ مشترک خبرنگاران را ایجاد کرد که مسوولیت آنرا سرور دانش، معاون رییس جمهور بر عهده دارد و تا اکنون ۱۷۲ قضیه را بررسی کرده و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی کرده است که از آن جمله بر اساس معلومات لوی سارنوالی به ۶۰ قضیه رسیدگی شده است و ۸۳ نفر به اتهام خشونت علیه خبرنگاران محاکمه شده اند.

آقای غنی گفت که تا حال دو تن به جرم قتل یک خبرنگار افغان به اعدام محکوم شده اند.

او گفت که حکومت فعلی افغانستان قانون دسترسی به اطلاعات را نیز ایجاد کرد.

رییس جمهور افغانستان گفت که به همین گونه صندوق حمایت از خبرنگاران را ایجاد کرد و خودش پنج میلیون افغانی از جایداد خود به این صندوق هدیه داد و ۲۷ حوت را روز خبرنگاران معرفی کرد.

XS
SM
MD
LG