لینک های دسترسی

Breaking News

فنلند هزاران پناهجوی افغان را اخراج می کند


در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهنده‌گی داده است.
در یک سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهنده‌گی داده است.

حکومت فنلند در نظر دارد که هزاران پناهجوی افغان را که درخواست پناهنده‌گی شان در آن کشور رد شده است، از فنلند اخراج کند.

سفارت فنلند در کابل با نشر خبرنامه یی گفته است که سال گذشتۀ میلادی حدود ۵۲۰۰ شهروند افغان در فنلند درخواست پناهنده‌گی داده است که بر اساس این خبرنامه درخواست اکثر آنان رد شده است.

خبرنامه حاکی است که اکثر این پناهجویان به خاطر زنده‌گی مرفه تر در آن کشور پناه‌گزین شده اند که از همین رو درخواست پناهنده‌گی آنان رد شده است.

فنلند مانند اکثر کشورهای اروپایی تنها آن عده پناهجویان افغان را می پذیرد که زنده‌گی آنان در داخل افغانستان با تهدید جدی مواجه باشد.

هرچند تاریخ دقیق برگشت پناهجویان افغان از فنلند مشخص نشده است، اما گفته شده است که یک مقام ارشد فنلندی در هفتۀ روان به کابل سفر خواهد کرد تا در این مورد به مقامهای افغان معلومات بدهد و سندی هم میان مقامهای دو کشور امضا شود.

سال گذشته بیش از ۱۵۰ هزار شهروند افغان به کشورهای اروپایی پناه جسته اند که از آن جمله حدود ۸۰ هزار نفر تنها در آلمان درخواست پناهنده‌گی داده است.

برخی کشورهای دیگر اروپایی نیزدر نظر دارند تا آن عده پناهجویان افغان را که درخواست پناهنده‌گی شان رد می شود، اخراج کنند.

وضعیت نابسامان امنیتی، مشکلات گستردۀ اقتصادی و اجتماعی در افغانستان عوامل عمدۀ افزایش شمار پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی خوانده شده است.

XS
SM
MD
LG