لینک های دسترسی

Breaking News

گفتگو ها در مورد کابینه نهایی نشده است - محمد خان


محمد خان می گوید که تناسب منطقی قومی در کابینه مد نظر گرفته شده است

معاون اول رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که فشار های اعضای هر دو تیم بر رهبران شان سبب تاخیر در اعلام کابینه شده است.

محمد خان گفت"برداشت ما این است که طرفدارهای هر دو رهبر خواسته های زیاد و قوی خود را می داشته باشند و هر دو رهبر زیر فشار است و این واقعیت است".

معاون رئیس اجرایی ضمن ابراز تاسف از تاخیر در اعلام کابینه گفت اینکه چه زمانی اعضای کابینه تکمیل می شود، به هر دو رهبر حکومت ربط می گیرد. او افزود که پیش بینی ها در مورد اعلام کابینه درست ثابت نشد و به همین دلیل وی نمی تواند در مورد آن ابراز نظر کند.

محمد در مصاحبه با صدای امریکا گفت که هر دو رهبر در مورد حضور اقوام افغانستان در کابینه به اساس یک تناسب منطقی به توافق رسیده اند، اما از ارایۀ جزئیات در مورد ترکیب قومی کابینه پرهیز کرد.

اما یکی از نزدیکان تیم رئیس اجرایی که نخواست نامش فاش شود به صدای امریکا گفت که بر اساس فیصلۀ هر دو تیم، نُه وزیر پشتون، هشت تاجک، چهار هزاره، سه ترکتبار، یک سادات (اهل تشیع) و سه وزیر از اقوام دیگر در کابینه وجود خواهد داشت.

آقای محمد خان تایید کرد که بحث ها در مورد نامزد وزرای حدود شش وزارت از سوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی نهایی شده و گفتگو با رئیس جمهور در مورد شماری از آنان نیز نهایی گردیده است.

او افزود که نامزد وزیران وزارت های خارجه، انکشاف دهات، تجارت، عدلیه و داخله از سوی تیم آقای عبدالله آماده است تا برای رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شوند.

محمد خان گفت که در مورد سایر وزارتخانه ها بحث ها در میان تیم رئیس اجرائیه نیز نهایی نشده است، اما افزود که اگر رئیس جمهور برای معرفی وزرای خود آمادگی داشته باشد، تیم آقای عبدالله در جریان دو یا سه روز متباقی وزار را نیز معرفی خواهد کرد.

معاون رئیس جمهور گفت که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان تنها گفتگو ها در مورد نامزد وزیران دفاع و مالیه را نهایی کرده است. او از تاخیر در اعلام کابینه ابراز نگرانی کرد و گفت که برای بیرون رفت از این مشکل طرحی را برای رئیس جمهور و رئیس اجرایی پیشنهاد کرده است.

محمد خان تاکید کرد که برای مصالح ملت افغانستان باید هر دو تیم اختیارات کامل را در مورد نامزد وزیران به رهبران تیم شان بدهند و اعضای هردو تیم به رهبران شان اعتماد کنند تا کابینه را بسازند. او افزود که راه دیگر بیرون رفت از این مشکل شریک ساختن مشکلات دو رهبر با پارلمان و یا رسانه ها می باشد.

اما نظیف الله سالارزی سخنگوی رئیس جمهور روز گذشته به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور به اساس وعدۀ که به نمایندگان مردم داده است، کابینه را تا اخیر هفته جاری به پارلمان معرفی خواهد نمود.

از ایجاد حکومت وحدت ملی بیشتر از سه ماه می گذرد اما تا هنوز رهبران این حکومت در مورد تشکیل کابینه به توافق نرسیده اند. از سوی دیگر، شورای ملی افغانستان نبود کابینه و دوام ادارۀ وزارتخانه ها توسط سرپرستان را غیرقانونی می داند.

XS
SM
MD
LG