لینک های دسترسی

Breaking News

حکومتداری سرپرستان بحران آفرین شده – ستانکزی


عبدالله: تاکید غنی بر شرایطی که برخی آن قانونی نیست، سبب تاخیر در اعلام کابینه شده است

شماری از افغان ها از ادارۀ حکومت توسط وزرا و روسای سرپرست و تاخیر در اعلام کابینۀ حکومت وحدت ملی به ستوه آمده می گویند که این وضعیت بحران آفرین شده است.

شهروندان کابل و ولایات شاکی اند که این وضعیت سبب کندی کار ها شده و مراجعین ادارات دولتی روز ها و هفته ها پشت در های نهاد های دولتی سرگردان می مانند.

احمد شاه، باشندۀ کابل که یک پایش را در جنگ از دست داده است از سه هفته به اینسو منتظر گرفتن امضای یکی از مقام های وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین است، اما به گفتۀ خودش تا کنون موفق به دریافت امضا نشده است.

احمد شاه به این باور است که وضعیت حکومتداری رو به خرابی است و به باور وی مشکلات از این هم بیشتر خواهد شد و مردم مایوس تر خواهند شد.

تاج محمد منیرزی محصل در پوهنتون تعلیم و تربیه می گوید که به دلیل تعلیق صلاحیت های تبدیلی، منفکی و مقرری از سوی سرپرستان، چند روز است که به خاطر یک کار عادی سرگردان است.

اخترآ جان، باشنده پکتیا می گوید که این مشکل در ولایت نیز موجود است و از ماه ها به اینسو کار های مردم در ولایت و هم در ولسوالی ها به خوبی به پیش نمی رود.

در همین حال نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل می گوید که شخص سرپرست از نگاه روحی و روانی آماده اجراات نبوده و عین احساس نزد زیردستان وی به خاطر آمدن آمر جدید وجود می داشته باشند که این مساله می تواند بحران کاری را در ادارات ایجاد کند.

آقای ستانکزی همچنان می گوید که در قانون تنها در مورد سرپرستی وزیران وضاحت وجود دارد که به اساس قانون یک وزیر تنها برای دو ماه می تواند به عنوان سرپرست کار کند.

قانونی یا فراقانونی

خواستیم پاسخ ریاست جمهوری را بپرسیم که به چقدر زمان دیگر نیاز است تا وزیران و مقامات ولایات معرفی شوند اما با وصف تماس های مکرر هیچ یک از مقام های ارگ حاضر به ابراز نظر در این مورد نشدند.

این در حالیست که پس از سپری شدن میعاد سرپرستی وزیران و انتقادات مردم در این باره محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، وظیفه سرپرستی وزارت خانه ها را به معینان وزارتخانه ها سپرد.

همچنان به اساس فرمان آقای غنی، تبدیلی ها، تقرر و منفکی افراد در ادارات دولتی تا معرفی وزرا و والی های حکومت وحدت ملی به تعویق افتاده است.

رئیس جمهور افغانستان پس از انجام مراسم تحیلف اعلان کرد که طی مدت ۴۵ روز وزیران کابینه را معرفی می کند اما با گذشت کم از کم سه ماه هنوز هم روشن نیست که کابینه افغانستان چه زمانی برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد.

همچنان رئیس جمهور افغانستان در این مدت توانسته تنها دو والی را در ولایات کندز و پکتیکا تعین کند و هنوز روشن نیست که والی های ۳۲ ولایت دیگر چه زمانی تعین خواهند شد.

از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان والی هرات و تعدادی از روسایی ادارت دولتی در هرات را به تازه گی سبکدوش کرده است که تا هنوز افراد دیگری به جای آنان معرفی نشده است.

برخی ها به این باور اند که کشمکش ها میان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه منجر به تاخیر در اعلان کابینه و معرفی مقامات محلی شده است.

اما آقای عبدالله در تازه ترین واکنش در مورد تاخیر اعلام کابینه خطاب به نمایندگان ولسی جرگه گفت که یکی از دلایل تاخیر در اعلان کابینه تاکید رئیس جمهور غنی بر شرایطی بوده که برخی آن حتی قانونی نیست.

XS
SM
MD
LG