لینک های دسترسی

Breaking News

اولین جلسه شورای وزیران تحت ریاست عبدالله عبدالله


عبدالله عبدالله رییس حکومت اجراییه و معاونین رییس اجراییه (ارشیف)

حدود دو هفته بعد از آغاز کار حکومت جدید وحدت ملی افغانستان اولین جلسه شورای وزیران تحت ریاست عبدالله عبدالله دایر گردید.

آقای عبدالله، رئیس اجراییه در این جلسه گفت که حکومت وحدت ملی باید پاسخگو باشد، زیرا هدف ما آوردن بهبود در زندگی مردم است.

او خطاب به سرپرستان وزارت های کشور گفت که خدمات شما و در جایی که خدمت صادقانه صورت گرفته است مردم افغانستان آنرا نادیده نمیگیرد.

رئیس اجراییه افزود که وقتی انتخابات صورت میگیرد روی کابینه و ادارات تاثیر میگذارد اما کار های ادارات دولتی نباید به دلیل اینکه شما سرپرست هستید معطل گردد.

او افزود که از این به بعد نباید هیچ فرصتی را از دست داد.

آقای عبدالله، از وزرای سرپرست خواست تا در جلسه آینده گزارشی را از الویت های ادارات شانرا که آنها بنا بر مشکلاتی قادر به عملی کردن آن نشدند به صورت کتبی ارایه کنند، تا در جلسات کابینه با رئیس جمهور آنرا مطرح نماید.

به گفته آقای عبدالله، در جلسه امروزی در مورد عواید ملی و سروصدا ها در مورد صفر شدن بودیجه عادی و گزارش وزارت مالیه در مورد، آمادگی ها برای انتقال مواد اولیه غذایی به ولایت های صعب العبور توسط وزارت زراعت و آبیاری، باز نگهداشتن تونل سالنگ، طی مراحل کردن قانون مبارزه با تمویل تروریزم و سایر موارد بحث صورت میگیرد.

محمد خان، معاون اول رئیس اجراییه گفت که اگر بعضی از افراد در کابینه آینده نمیباشند باز هم حکومت از تجریه آنها استفاده خواهد کرد و از مشوره های آنها مستفید خواهد شد.

او گفت که وزرای جدید باید به جای رفتن به خارج از این به بعد به ولایات و قریه های دور دست سفر های داشته باشند و حضور آنها در ولایات به صورت دوامدار باشد تا مردم خود را نسبت به حکومت بیگانه ندانند و فاصله میان دولت و مردم از میان برود.

دراین جلسه حاجی محمد محقق، معاون دوم رئیس اجراییه گفت که مردم نگران هستند که وزرا سرپرست هستند و کار در وزارت خانه ها صورت نمیگیرد.

او از وزرای سرپرست خواست تا تشکیل کابینه جدید دلسردی را از ادارات دور کنند تا مردم امید وار شوند.

در حکومت وحدت ملی جلسه شورای وزیران هفته یکبار به ریاست رئیس اجراییه و جلسه کابینه ماه یکبار به ریاست رئیس جمهور کشور دایر میگردد.

XS
SM
MD
LG