لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن پنج نفر در سرکوبی های حکومت در سوریه


کشته شدن پنج نفر در سرکوبی های حکومت در سوریه

حداقل پنج نفر زمانی کشته شدند که نیرو های امنیتی سوریه به دو شهرک برای سرکوبی مخالفین حکومت حمله نمودند.

گروه های حقوق بشر می گویند این کشتار به روز پنجشنبه در منطقه حما زمانی صورت گرفت که تانک ها به شهرک 'القصیر' داخل شدند.

حمله دومی در شهرک شمال غربی 'سراقب' در نزدیکی سرحد با ترکیه رخ داد.

فعالین می گویند نیرو های امنیتی به منازل مردم داخل شده و حداقل ۷۰ نفر را توقیف نمودند.

تأیید حوادث در سوریه دشوار است زیرا حکومت فقط به چند خبرنگار معدود خارجی اجازه گزارش دهی را داده است و گشت و گذار آنان را هم محدود ساخته است.

سرکوبی های مخالفین توسط نیرو های حکومتی به روز چارشنبه حداقل ۱۲ کشته بر جا گذاشته است.

XS
SM
MD
LG