لینک های دسترسی

کشته شدن پنج نفر در سرکوبی های حکومت در سوریه


کشته شدن پنج نفر در سرکوبی های حکومت در سوریه

حداقل پنج نفر زمانی کشته شدند که نیرو های امنیتی سوریه به دو شهرک برای سرکوبی مخالفین حکومت حمله نمودند.

گروه های حقوق بشر می گویند این کشتار به روز پنجشنبه در منطقه حما زمانی صورت گرفت که تانک ها به شهرک 'القصیر' داخل شدند.

حمله دومی در شهرک شمال غربی 'سراقب' در نزدیکی سرحد با ترکیه رخ داد.

فعالین می گویند نیرو های امنیتی به منازل مردم داخل شده و حداقل ۷۰ نفر را توقیف نمودند.

تأیید حوادث در سوریه دشوار است زیرا حکومت فقط به چند خبرنگار معدود خارجی اجازه گزارش دهی را داده است و گشت و گذار آنان را هم محدود ساخته است.

سرکوبی های مخالفین توسط نیرو های حکومتی به روز چارشنبه حداقل ۱۲ کشته بر جا گذاشته است.

XS
SM
MD
LG