لینک های دسترسی

کاهش قیمت مواد غذایی در جهان


آرشیف

سازمان ملل متحد می گوید که قیمت مواد غذایی در ماه سپتامبر اندکی کاهش یافت، این درحالی است که نسبت به سال گذشته در مجموع قیمت مواد خوراکی همچنان بلند باقی مانده است.

ادارۀ خوراکه و زراعت سازمان ملل متحده گزارش تازه یی خود را به روز پنجشنبه منتشر کرد که در آن نشان داده می شود، قیمت مواد غذایی نسبت به ماه اگست دو درصد کاهش یافته است.

گفته شده است که بیشتر قمیت موادی چون شکر، روغن و حبوبات پایین آمده است.

اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد گفته است که کاهش قیمت ها وابسته به افزایش تسهیلات بوده است.

XS
SM
MD
LG