لینک های دسترسی

Breaking News

رهایی چند تن از خبرنگاران خارجی توسط نیروهای قذافی


رهایی چند تن از خبرنگاران خارجی توسط نیروهای قذافی

یک گروه از خبرنگاران خارجی که به وسیله نیروهای وفادار به معمرالقذافی بازداشت گردیده بودند، آزاد شدند. در حدود سی و پنج خبرنگار که از چهار روز به این طرف در داخل هوتل ریکسوس در طرابلس نگهداری می شدند، آزاد گردیده اند.

چگونگی این آزاد سازی تاکنون روشن نشده است، این درحالی است که این گروه زمانی آزاد گردیدند که نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ وارد این هوتل که تحت تسلط نیروهای وفادار به قذافی بود، وارد شدند.

متیو چانس خبرنگار سی ان ان نیز درمیان بازداشت شده گان بود. وی وضعیت را وحشتناک توصیف کرد.

میتو به سی ان ان گفت، وضعیت پس از آن که جنگجویان وفادار به قذافی دانستند که رژیم رهبر قذافی خاتمه یافته است، تغییر کرد.

XS
SM
MD
LG