لینک های دسترسی

تقاضای گروه القاعده برای برداشتن قیودات بر پوشیدن چادر در فرانسه


یک گزارش تلویزیونی میرساند که القاعده در افریقای شمالی از فرانسه خواسته است تا در بدل آزادی هفت گروگان بشمول 5 فرانسوی، قیودات بر پوشیدن چارد را فسخ نماید.

تلویزیون العربیۀ مستقر در دوبی بروز دوشنبه گزارش داد که اختطافچیان همچنان تقاضای رهایی بعضی از زندانیان که در فرانسه نگهداشته شده اند و پرداخت 9.7 میلیون دالر را نیز نموده اند.

XS
SM
MD
LG