لینک های دسترسی

کشف یک بم یک تنی دوره جنگ جهانی دوم در فرانسه


پولیس در فرانسه یک منطقه در شهر مارسیلی را تخلیه نموده اند تا بتوانند بم بزرگی را که از زمان جنگ جهانی دوم بجا مانده است، از آنجا خارج نمایند. این بم یک تن وزن دارد.

از حدود هزار نفر در این شهر ساحلی به روز یکشنبه تقاضا شد تا از منطقه بیرون شوند. تردد کشتی ها و دسترسی به چندین سرک نزدیک ساحل، هم متوقف داده شد. این بم که هفته قبل بصورت تصادفی توسط کترگران ساختمانی کشف شده بود، برای خنثی ساختن به یک پایگاه نظامی منتقل می شود.

حکومت محلی میگوید سیستم فعال شدن بم کار نمی کند ولی ۶۵۰ کیلوگرام مواد منفجره داخل بم، شاید خطرناک باشد. به نظر میرسد این بم توسط عساکر آلمانی که قصد از بین بردن مارسیلی را داشتند، در اواخر جنگ، جاسازی شده بود.

XS
SM
MD
LG