لینک های دسترسی

Breaking News

کشف یک بم یک تنی دوره جنگ جهانی دوم در فرانسه


پولیس در فرانسه یک منطقه در شهر مارسیلی را تخلیه نموده اند تا بتوانند بم بزرگی را که از زمان جنگ جهانی دوم بجا مانده است، از آنجا خارج نمایند. این بم یک تن وزن دارد.

از حدود هزار نفر در این شهر ساحلی به روز یکشنبه تقاضا شد تا از منطقه بیرون شوند. تردد کشتی ها و دسترسی به چندین سرک نزدیک ساحل، هم متوقف داده شد. این بم که هفته قبل بصورت تصادفی توسط کترگران ساختمانی کشف شده بود، برای خنثی ساختن به یک پایگاه نظامی منتقل می شود.

حکومت محلی میگوید سیستم فعال شدن بم کار نمی کند ولی ۶۵۰ کیلوگرام مواد منفجره داخل بم، شاید خطرناک باشد. به نظر میرسد این بم توسط عساکر آلمانی که قصد از بین بردن مارسیلی را داشتند، در اواخر جنگ، جاسازی شده بود.

XS
SM
MD
LG