لینک های دسترسی

Breaking News

نشست هشت کشور بزرگ صنعتی جهان در فرانسه


روسأی جمهور ایالات متحده، روسیه و فرانسه

براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا و سایر رهبران جهان درجریان نشست هشت کشور بزرگ صنعتی در فرانسه با هم ملاقات می کنند.

این نشست طیفی از موضوعات جهانی به شمول بحران ذروی جاپان، اقتصاد جهان و قیام ها در کشور های عربی را احتوا می کند.

انتظار می رود تا آقای اوباما با استفاده از این نشست یکبار دیگر بر تقاضای خویش جهت حمایت اصلاحات سیاسی و اقتصادی در شرق میانه و شمال افریقا تاکید نماید.

رئیس جمهور اوباما در حاشیۀ این اجلاس به روز پنج شنبه با دیمیتری میدویدیف رئیس جمهور روسیه ملاقات نمود.

رئیس جمهور اوباما گفت:

" به عقیده من دسترسی روسیه به موسسه اجارت جهانی برای اقتصاد آنکشور ارزنده میباشد و برای اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد تمام جهان هم اهمیت دارد، و ما اطمینان داریم که اینکار صورت خواهد گرفت."

آقای اوباما گفت، هر دو کشور توافق نموده اند تا روی موضوع بحث برانگیز اعمار سپر دفاع راکتی ایالات متحده در اروپای مرکزی و شمالی کار نمایند. او گفت هر دو جانب متعهد به دریافت تقربی استند که "با نیازمندی های امنیتی هر دو کشور مطابقت نماید.

آقای میدویدیف گفت، مسئلۀ دفاع راکتی توسط رهبران آینده حل خواهد شد، ولی او و رئیس جمهور اوباما امروز آن را اساس گذاری می کنند.

"ما قادر شده بودیم تا توازن را نگهداریم و بعد از تطبیق معایده جدید ستارت به نظر من این توازن بهبود یافته است."

هر دو رهبر در مورد شمولیت روسیه در سازمان تجاری جهان نیز بحث نمودند.

XS
SM
MD
LG