لینک های دسترسی

Breaking News

هلاکت کوهنوردان اروپایی در فرانسه


برفکوچی در "قلۀ نفرین شدۀ" کوه های آلپ فرانسه، دیروز نه تن از کوهنوردان را به کام مرگ کشانید.

در میان هلاک شدگان این حادثه، سه تن آن آلمانی، سه تن بریتانیایی، دو تن هسپانیایی و یک تن سویسی بود. علاوه بر این، بیش از ده تن دیگر درین برفکوچ زخمی گردیدند که جهت مداوا به یک شفاخانۀ محلی انتقال یافتند.

مقامات میگویند، کوهنوردان سعی داشتند خود را به "قلۀ سفید" برسانند که دفعتاً پارچۀ بزرگی از یخ از جا تکان خورده و کتلۀ عظیمی از برف تازه بر آنها فروریخت.

عملۀ نجات امروز نیز کوشش میورزد تا کدام کوهنوردی را که ممکن به تنهایی به کوه بالا شده و در برفها گیرمانده باشد، پیدا کرده و نجات دهند.

XS
SM
MD
LG