لینک های دسترسی

Breaking News

روند اشتراک در برنامۀ تحصیلی فولبرایت


پذیرش درخواست ها برای فصل جاری برنامۀ فولبرایت از تاریخ ۲۴ ماه نومبر آغاز شده و تا ۲۸ فبروری سال ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت.

بر اساس مقررات سفارت ایالات متحده در کابل، تمامی درخواست کنندگان این بورس تحصیلی باید به منظور ثابت ساختن سطح دانش زبان انگلیسی ، امتحان "تافل" را پشت سر گذشتانده باشند و امتیاز یا نمرۀ رسمی آنرا که از طریق انترنت اخذ میگردد، با خود داشته باشند. تمامی درخواست کنندگان برای دورۀ ماستری باید بیش از ۷۵ امتیاز و برای دکتورا بیش از ۸۰ امتیاز به دست آورده باشند تا شامل برنامۀ فولبرایت شوند.

خلاصۀ شرایط

درخواست کنندگان باید برای کاندیدن شدن در برنامه فولبرایت، فارغ پوهنتون به درجۀ لیسانس باشند و تابعیت افغانستان را داشته باشند. افرادی که تابعیت امریکا یا کارت اقامت یا کارت سبز امریکا را دارند، نمیتوانند شامل این پروسه شوند.

درخواست کنندگان باید اقامت دایمی خود در افغانستان را نگهدارند و اگر در خارج زندگی میکند باید ثابت سازند که پس از پایان برنامه فولبرایت، دوباره به افغانستان برمیگردند.

درخواست کنندگان نباید به هیچ کشور پیشنهاد پناهندگی داده باشند.

درخواست کنندگان باید تا ساعت ۱۱:۵۹ پیش از چاشت ۲۸ ماه فبروری سال ۲۰۱۷ درخواستی خویش را تکمیل و تحویل دهند.

بستۀ مکمل درخواستی باید در یک ایمل به ایمیل آدرسKabulScholarshipInfo@state.gov فرستاده شود.

ضمایم ایمیل درخواست کننده:

  • یک نخسۀ قابل ویرایش درخواست درMS Word
  • یک نخسۀ معلومات مکمل شهرت و سوابق (‌Biodate) درMS Excel
  • دو سفارشنامه از استادان پوهنتون و یک سفارشنامه از کارفرما
  • دو مقالۀ درخواستی
  • یک نخسۀ PDF حاوی درخواستی مکمل و اسناد تذکریافته در بالا

درخواست کنندگان دورۀ دوکتورا باید دورۀ ماستری شان را تا تاریخ ۲۸ فبروری سال ۲۰۱۷ تکمیل کرده باشند و نمونۀ ۱۰-۱۵ صفحه یی نوشتاری رشتۀ تحصیلی خود را ارایه کنند.

مرور اسناد و پذیرش برای مصاحبه

درخواست های که از نگاه تخنیکی واجد شرایط شناخته شدند، از سوی هیاتی در سفارت ایالات متحده در کابل، به گونۀ کامل مرور میگردد.

درخواست کنندگانی که بلند ترین امتیاز ارزیابی را کسب کردند، برای انجام مصاحبه دعوت خواهند شد تا پس از مصاحبۀ مقالۀ دیگری را در سفارت بنویسند. برای نوشتن این مقاله ۴۰ دقیقه وقت داده خواهد شد و موضوع مقاله نیز در جریان مصاحبه تعیین میگردد. درخواست کنندگان باید بدون کمک از وسایل زبان انگلیسی، مقاله را دست نویس کنند.

در جریان مصاحبه که ۲۰ تا ۴۰ دقیقه را در بر خواهد گرفت در مورد جزییات تحصیلات عالی پیشنهاد شده، انگیزه تحصیل در ایالات متحده، تجربه و سوابق تحصیلی پاسخ ارایه خواهند کرد و ضمناً چگونگی محاوره، سطح فهم و برعلاوه وضاحت صحبت زبان انگلیسی آنان مورد ارزیابی قرار میگیرد.

درخواست کنندگان باید با ذکاوت در مورد موضوعات ذیل معلومات ارایه کنند.

  • اهداف درخواست کننده به گونۀ مسلکی، اکادمیک و خصوصی
  • چگونه تجربۀ فولبرایت، درخواست کننده را در رسیدن به اهدافش کمک خواهد کرد
  • چگونه تجربۀ فولبرایت درخواست کننده، با افغانستان کمک خواهد کرد
  • چگونه تجارب پیشین، درخواست کننده را آمادۀ برنامه فولبرایت کرد

انتخاب کاندیدان

به تمامی درخواست ها امتیاز ارزیابی و نمره نهایی داده خواهد که در جریان مرور، مصاحبه و نوشته مقاله کسب کرده است. اگر درخواست کننده نتواند شرایط لازم را بر آورده سازد از فهرست کاندیدان حذف خواهد شد. نامزد شدن منحیث کاندید نهایی تضمین کنندۀ پذیرش در پوهنتون های ایالات متحده یا برنامه فولبرایت نیست.

پس از آنکه به نامزدان نهایی آگاهی داده شد، آنها باید آزمون سنجش توانایی و معلومات فارغ التحصیلان یا Graduate Record Exam را پیروزمندانه پشت سر بگذرانند تا در پوهنتون های امریکایی شامل گردند.

انستیوت تحصیلات بین المللی که شریک برنامۀ فولبرایت سفارت ایالات متحده است، درخواست های نهایی را به پوهنتون های ایالات متحده میفرستد. کاندیدان فولبرایت نباید مستقیماً به پوهنتون های امریکایی درخواست کنند.

مصاحبه برای ویزه

برای اشترک در برنامۀ فولبرایت، تمامی کاندیدان نهایی باید واجد شرایط ویزۀ غیر مهاجرت شناخته شوند و تاریخ مصاحبه آنان در سفارت باید تعیین شود. اگر کاندیدان واجد شرایط ویزه شناخته نشدند، نمیتوانند در برنامه فولبرایت اشتراک کنند.

برگشت به افغانستان

پس از تکمیل تحصیلات، فولبرایتر ها برای حد اقل دو سال باید به افغانستان برگردند. پس از برگشت به افغانستان آنان رسماً منحیث فارغ التحصیل برنامه فولبرایت شناخته میشوند و برای اشتراک در محافل سفارت از آنان دعوت خواهد شد. فارغین این برنامه قویاً ترغیب میگردند تا با استفاده از تجارب آموخته شده برای مبدل شدن به رهبران کامیاب در کشور شان سهیم شوند. فولبرایتر ها ترغیب میشوند تا تجارب شان را برای گسترش تاثیر مثبت برنامه ها در افغانستان، با دوستان، خانواده ها و همکاران شان شریک سازند.

XS
SM
MD
LG