لینک های دسترسی

Breaking News

غنی همکاری پاکستان را "کم رنگ" خواند


دومین روز نشست کشورهای قلب آسیا صبح امروز با سخنرانی صدراعظم پاکستان و رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت

دومین روز نشست کشورهای قلب آسیا، صبح چهارشنبه با سخنرانی محمد نواز شریف صدراعظم پاکستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت.

محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی خود بر تحکیم صلح و ثبات در افغانستان روی همکاری منطقوی تأکید کرد.

رئیس جمهور غني گفت "ما به نمایندگی همه شما میجنگیم، تنها ما هستیم که به شمول قطع کردن سرها از اطفال و پیرمردان هر روز از حوادث ناگوار رنج میبریم".

رئیس جمهورغنی گفت که هرچند پدیده طالبان به نام طالبان افغان، آغاز شد اما اکنون این پدیده به یک پدیده منطقوی مبدل گردیده است.

رئیس جمهور افغانستان با اشاره به تحریک طالبان پاکستان گفت که پس از کشتار شاگردان یک مکتب در پیشاور، جنگجویان این گروه به افغانستان آمدند، که نیروهای ویژه افغان تا کنون علیه آنان ۴۰ عملیات را راه اندازی کرده اند.

آقای غنی گفت که باید تفاوت طالب خوب و طالب خراب از بین برود و همه تروریستان باید به یک نگاه دیده شوند. او همچنان گفت که اگر اگر القاعده نسخه اول دهشت افگنی بود، داعش نسخه ششم است.

آقای غنی گفت "مهم است که در این مورد یک میکانیزم مشخص و شناسایی شده به وجود آید؛ میکانیزم همکاری منطقوی که این را ببینند که چطور شبکه های تروریستی با همدیگر همکاری میکنند و یک دیگر را تمویل میکنند، رابطه اش با اقتصاد جرمی چه است به طور خاص به اقتصاد مواد مخدر و سایر اجزا اقتصاد جرمی، همچنان اینکه بنیادگرایی چطور شکل میگیرد و از ما و ساکنان منطقه ما فرصت ها را میگیرد".

رئیس جمهور افغانستان بر نیت پاکستان در مورد افغانستان نیز شک کرد و گفت که اکثریت مردم این کشور تا هنوز متردد هستند که آیا پاکستان از تمامیت ارضی افغانستان و این کشور به حیث یک کشور مستقل، دارای حکومت و قانون اساسی مشروع می نگرد و یا خیر.

صدراعظم پاکستان در سخرانی خود از یک افغانستان مستقل حمایت کرد و گفت کشورش آماده است افغانستان را در مذاکرات صلح با طالبان یاری رساند.

XS
SM
MD
LG