لینک های دسترسی

Breaking News

غنی: فساد در معارف نسل آینده را نابود می‌کند


\

روند اخذ امتحان بست‌‎های معلمین و بست‌های خدمات ملکی در کابل، روز چهارشنبه (۷ سرطان) رسمأ از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با حضور محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی و برخی مقام‌های دیگر آغاز گردید.

در این روند طی دو دور از ۷۹ هزار و ۳۴۰ تن امتحان اخذ می‌شود.

رئیس جمهور غنی قبل از آغاز این پروسه که در خیمه لویه جرگه سخنرانی می‌کرد، از اشتراک کنندگان این امتحان، به خاطر اعتماد آنان به شفافیت این پروسه، سپاسگذاری کرد و گفت که بدون اشتراک آنان، این پروسه نتیجه نمی‌داد.

آقای غنی، در مورد فساد در وزارت معارف افغانستان گفت "فساد اگر در جاهای دیگر باشد، شاید چند پولی ما ضایع شود، پول ارزش دارد؛ اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل‌ها و اعتماد است".

رئیس جمهور غنی افزود که حضور تعدادی زیادی از جوانان در این پروسه، به وی جرأت می‌دهد تا در برابر کسانی بی‌ایستد که به گفته وی فاسد اند و یک بخشی از افغانستان را به بخش دیگر آن، ترجیح می‌دهند.

رئیس جمهور غنی گفت که فرق میان واسط و رقابت آزاد اینست که واسط عدم مساوات شهروندان است؛ اما "رقابت آزاد مساوات تمام دختران و پسران ما با یکدیگر است".

به گفته آقای غنی، افراد اشتراک کننده در این پروسه، "چهره جدید" افغانستان را به جهان نشان می‌دهند، افغانستانی که به گفته آقای غنی، وحدت ملی و تعهد واضح به اصلاحات دارد و به خود باورمند است.

رئیس جمهورغنی، کار کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را شفاف خواند و گفت، هر بستی که از سوی این کمیسیون به وی معرفی شود "چشم بسته" آنرا امضا می‌کند؛ اما بست‌های که بر اساس سلیقه به وی معرفی شوند، آنرا دو تا سه ماه معطل می‌کند.

در همین حال، نجیب الله خواجه عمری، سرپرست وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که در سه ماه گذشته در ۳۳ ولایت کشور برای ۱۷ هزار بست معلمی و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی از حدود ۱۴۹ هزار و ۳۸۲ تن امتحان اخذ کرده اند و با اخذ امتحان از ۷۹ هزار و ۳۴۰ تن در حوزه کابل این رقم به ۲۲۸ هزار و ۷۲۲ تن می‌رسد.

همچنان محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، کمبود معلمین را معضل بزرگ خواند و گفت که ۱۳ هزار بست خالی معلمی را در بخش‌های مختلف به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معرفی کرده است.

از سوی هم، محمد نادر نادری، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که براساس شمار اشتراک کنندگان این پروسه و تعداد بست‌ها، بر سر هر بست، صد نفر به رقابت می‌پردازند.

XS
SM
MD
LG