لینک های دسترسی

Breaking News

غنی خواستار انتقال مسوولیتهای سازمان ملل به افغانها شد


ادارات سازمان ملل تحت چتر سیاسی یوناما در افغانستان فعالیت می کنند
ادارات سازمان ملل تحت چتر سیاسی یوناما در افغانستان فعالیت می کنند

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به نمایندگان ادارات سازمان ملل مستقر در افغانستان گفته است که تخصص و مسوولیت هایشانرا باید به نهادهای افغان انتقال دهند.

رئیس جمهور غنی همچنان خواستار ایجاد شفافیت بیشتر در کارکرد موسسات وابسته به سازمان ملل در افغانستان گردید.

در نشستی که شام پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردیده بود، آقای غنی به نمایندگان چندین ادارهء سازمان ملل گفت که باید فعالیت های شانرا با نهادهای دولتی همآهنگ سازند.

به نقل از یک اعلامیه ای ریاست جمهوری افغانستان، آقای غنی همچنان از نمایندگان سازمان ملل خواست که روند استخدام افغانها در ادارات شانرا تسریع بخشند.

پس از فروپاشی رژیم طالبان بیشتر از ۱۵ موسسهء تخنیکی و حمایه ای وابسته به سازمان ملل در افغانستان فعالیت دارد. بودجه مالی این موسسات که سوی کشورها و سازمان های تمویل کننده تامین می شود، سالانه صدها میلیون دالر امریکایی است و اضافه بر صدها کارمند خارجی، ادارات سازمان ملل همچنان هزاران شهروند افغان را در پست های محلی به کار گماشته است.

انتقادهای فساد

رئیس جمهوری افغانستان که تجربه طولانی کار در بانک جهانی را دارد در گذشته بر کارکرد شماری از ادارات سازمان ملل متحد در افغانستان انتقاد ورزیده بود.

رئیس جمهور غنی سال گذشته خواستار پایان بخشیدن فوری به مدیریت صندوق وجهی معاشات پولیس افغانستان (لوتفا) از سوی اداره انکشافی سازمان ملل گردید. این تقاضای آقای غنی اما با مقاومت سازمان ملل و شماری از کمک کنندگان خارجی مواجه شد و هنوز مشخص نیست که حکومت افغانستان چی زمان رهبری مدیریت لوتفا را عهده دار خواهد شد.

هیات معاونت سازمان ملل برای افغانستان (یوناما) که بطور مجموعی از ادارات سازمان ملل نمایندگی می کند، تا حال به درخواست های ریاست جمهوری افغانستان واکنشی نشان نداده است.

XS
SM
MD
LG