لینک های دسترسی

Breaking News

بیش از نصف زمینهای دولتی کابل غصب شده است - یوناما


فهرست غاصبان زمین به ریاست جمهوری و شورای ملی ارایه شده است
فهرست غاصبان زمین به ریاست جمهوری و شورای ملی ارایه شده است

ادارۀ مستقل اراضی افغانستان می گوید که ۱۵۸۳۱ غاصب زورمند زمین را شناسایی کرده است که در ۳۴ ولایت آن کشور ۳۵۵ شهرک رهایشی را در بالای زمین های غصب شده اعمار کرده اند.

جواد پیکار رئیس این اداره گفت که فهرست مکمل این غاصبان که یک میلیون و ۳۰۰ هزار جریب زمین را غصب کرده اند به ریاست جمهوری و شورای ملی افغانستان پیشکش شده است.

به گفتۀ آقای پیکار، غاصبان هیچ گونه سند در دست نداشته و نیز در تطبیق پروژه های این شهرک ها و ساحات غیرپلانی یا دهاتی هیچ مورد قانونی را در نظر نگرفته اند.

آقای پیکار در کارگاهی که از سوی ملل متحد و وزارت عدلیۀ افغانستان در مورد جرم پنداشتن غصب زمین در کابل راه اندازی شده بود، این ارقام را ارایه کرد.

جواد پیکار گفت که اکثر غاصبان زمین سران قومی، افراد زورمند و با نفوذ و شماری از افسران اردوی ملی و پولیس استند. او گفت که شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی از کابل از غاصبان زمین حمایت می کنند.

رئیس ادارۀ اراضی افغانستان از فرد مشخصی نام نبرد اما گفت که اکثر شهرک های غصبی در کابل، بلخ و ننگرهار اعمار شده است.

آقای پیکار گفت که زمین های غصب شده در مجموع به چهار هدف، برای اعمار شهرک ها، ساحات مسکونی، تجارتی و زراعتی استفاده شده و از پول های سیاه نیز در ساخت شهرک ها استفاده شده است.

مجازات سنگین قانونی

در این حال مارک بودین معاون یوناما در بخش احیا و بازسازی می گوید که جلو غصب زمین در افغانستان باید گرفته شود. او می گوید که غصب زمین باید در قانون جرم پنداشته شود و برای غاصبان زمین جزای سنگین در نظر گرفته شود تا در آینده از بروز این مشکل جلوگیری شود.

آقای مارک می گوید که آیندۀ بسیاری از خانواده ها و اقوام افغانستان در نقاط مختلف این کشور به زمین وابسته است و اما غصب زمین در این کشور یک کار عادی و نتیجه عملکرد حکومت های ضعیف است.

او از غصب زمین در ولایت ننگرهار، غزنی و کندهار یاد کرد و گفت که شمار محدود اعضای پارلمان، اعضای حکومت و متنفذین در غصب زمین در این ولایت ها دست دارند.

مارک بودین گفت که ۶۰ در صد زمین های شهر جدید کابل مربوط به دولت بود اما به گفتۀ وی این رقم اکنون به ۲۵ درصد کاهش یافته است.

اداره مستقل اراضی افغانستان دو طرح را برای بیرون رفت از این مشکل پیشنهاد کرده است که شامل استرداد تمامی زمین های غصب شده و وضع چگونگی مجازات و معامله با غاصبان زمین می باشد.

به گفتۀ مقام های ادارۀ مستقل اراضی افغانستان، حکومت وحدت ملی به کلی متعهد است تا همه زمین های غصب شده را از چنگ غاصبان باز پسگیرد.

XS
SM
MD
LG