لینک های دسترسی

گاز مسموم کننده در مکتب دختران در ولایت غزنی


گاز مسموم کننده در مکتب دختران در ولایت غزنی

بروز شنبه وضح صحی بیش از ۴۰ دختر افغان در ولایت غزنی به این گمان که گاز مسموم کننده یی در مکتب شان پاشیده بود، خراب شده و آنها به شفاخانه انتقال داده شدند.

مقامات افغان میگویند، بروز شنبه وضح صحی بیش از ۴۰ دختر افغان در ولایت غزنی به این گمان که گاز مسموم کننده یی در مکتب شان پاشیده بود، خراب شده و آنها به شفاخانه انتقال داده شدند.

مقامات میگویند، ظاهرا وضع این دختران که به شفاخانه انقالداده شده اند، مهلک نیست. در گذشته نیز در افغانستان تندروان که مخالف تعلیم و تحصیل دختران اند، مظنون به پاشیدن گاز مسموم کننده در مکاتب دختران بوده اند.

XS
SM
MD
LG