لینک های دسترسی

آیا تغییرات و پیشرفت ها جهان را دارای یک فرهنگ می سازد؟


نمایندگان جوان کشور های مختلف بیرق شان را در یک محفل فرهنگی در افریقای جنوبی بلند می کنند.
پیشرفت های تأریخ معاصر بشریت – به ویژه تغییرات چند دهۀ گذشته در عرصۀ فناوری و معلومات – دنیا را به یک دهکدۀ کوچک و باهم پیوسته مبدل کرده است. شماری این تغییرات را به دیده خوب نگریسته می گویند چنین پیشرفت ها باعث بهبود روابط بین مردمان فرهنگ ها و کشور های مختلف می گردد.

اما پرسش این است که آیا فرهنگ و تمدن به سوی جهانی شدن و یکپارچه شدن است یا نه. اسحق نگارگر شاعر و پژوهشگر ادبی در مصاحبۀ با رادیو آشنا صدای امریکا می گوید که فرهنگ های ملی دریاچه هائی اند که در مسیر خود تعصبات، تنگ نظری ها و داشته های نادرستی را که درمقطع های خاص تاریخی جمع کرده اند از میان می بردارد و جهان را دارای یک تمدن و یک فرهنگ می سازد.

برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید.

XS
SM
MD
LG