لینک های دسترسی

Breaking News

پیشرفت ها در تشکیل حکومت جدید یونان


ایوانگیلوس ونزیلوس رهبر سوسیالست یونان میگوید که پیشرفت ها در تشکیل یک حکومت ائتلافی جدید صورت گرفته است.

ونزیلوس به روز پنجشنبه گفت که در مذاکرات با اعضای چپگرای دموکراتیک تا حدی پیشرفت کرده است. او برای کسب اکثریت، به آرای این حزب نیاز دارد.

اگر احزاب موجود در یونان نتوانند به توافق برسند، کارلوس پاپلیوس رئیس جمهور یونان، آنها را به تشکیل یک حکومت ائتلافی عاجل مجبور خواهد ساخت.

اگر تا تاریخ 17 ماه می حکومت ائتلافی عاجل نیز نتواند تشکیل شود، انتخابات تازۀ برگزار خواهد شد.

در انتخابات روز یک شنبه، حزب دموکراسی جدید برندۀ بیشترین کرسی های پارلمان آن کشور شد. ولی هیچ یک از احزاب نتوانست اکثریت کرسی ها را برای تشکیل یک حکومت جدید کسب کند.

XS
SM
MD
LG