لینک های دسترسی

Breaking News

ناکامی رهبران سیاسی یونان در تشکیل حکومت


توقع میرود "ایوانجلوس وینی زیلوس" رهبرسوسیالیست های یونان بعد از ناکامی توافقات سیاسی و خطرات تشکیل انتخابات دوباره، مسوولیت تشکیل حکومت ایتلافی را به رئیس جمهور یونان بسپارد.

وینی زیلوس به روز جمعه اعلام داشت که ایتلاف چپ گرا یا سیرزا Syriza ، سهمگیری در حکومت را با گروه سوسیالیست و محافظه کار به دلیل عدم موافقت روی برنامه های اقتصادی کشور،رد کرد.

حزب سوسیالسیت و محافظه کار تازه تشکیل شده دیموکرات، بیرون رفت تدریجی از اقدامات جدی تحمیل شدۀ جامعه اروپا و صندوق بین المللی پول را در بدل تصویب قرضه ها پشنهاد کرده است.

احزاب چپ گرا، خواهان فسخ فوری هرچه زودتر این اقدامات می باشد. هر گاه فیصله تا هفدهم ماه می سال جاری صورت نگیرد، انتخابات دوباه اعلام خواهد شد.

توقع میرود که رئیس جمهور "کارولوس پاپولیاس" الی اعلان انتخابات جدید ،خواهان اتحاد عاجل احزاب سیاسی مخالف، جهت تشکیل یک حکومت ایتلافی گردد.

رای دهندگان یونانی هردو گروه سوسیالیست ها و حزب جدید دیموکرات را به خاطرحمایت آنان از اقدامات و قرضه های اقتصادی دشوار بین المللی محکوم می کنند که برای نجات کشور از ورشکستگی اقتصادی اخذ شده است.

وینی زیلوس، سومین رهبر سیاسی در یونان است که در تشکیل حکومت ناکام میگردد.

XS
SM
MD
LG