لینک های دسترسی

سفر مارک گروسمن به آسیای مرکزی و پاکستان


مارک گراسمن نمایندۀ خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان

مارک گراسمن نمایندۀ خاص ایالات متحده درامور افغانستان و پاکستان، به خاطر بازدید از کشور های آسیای مرکزی و پاکستان به آن منطقه سفر کرده است.

وی به تاریخ بیست وهشتم ماه جولای به منظور بازدید از کشور های ترکمنستان، قزاقستان، پاکستان و قرغزستان سفرش را آغاز کرد.

آقای گروسمن با مقامات بلند رتبه در کشورهای همسایۀ افغانستان - قزاقستان، ترکمنستان و قرغزستان به منظور بحث روی مشوره های دوامدار ملاقات خواهد کرد. اما وی در پاکستان به حیث نمایندۀ ایالات متحده در چهارمین نشست عمده میان ایالات متحده، افغانستان و پاکستان به خاطر حمایت از روند مصالحۀ افغانان اشتراک خواهد داشت.

XS
SM
MD
LG