لینک های دسترسی

Breaking News

کارمندان فنی خارجی ممد اقتصاد امریکا اند


ویزه اچ ون بی به مقصد جلب کارمندان فنی خارجی برای انکشاف اقتصاد امریکا داده می شود.

پالیسی ها در قبال برنامه دادن ویزه اچ ون بی در ایالات متحده باز دارنده خوانده شده که می تواند کاروبار آزاد را کاهش داده و در نهایت برای اقتصاد کشور مضر باشد.

این موضوع را سروی انجام شده از روسای شرکت های تجارتی تایید کرده است.

ایالات متحده درخواستی ها برای ویزه اچ ون بی را سر از تاریخ اول اپریل پذیرفته است.

هدف از دادن ویزه اچ ون بی این است تا شرکت های امریکایی بتوانند افراد فنی خارجی را در وظایف خاصی که تحصیلات لیسانس داشته باشند، برای شش سال استخدام کنند.

متیو سلاتر، رئیس موسسه تحصیلی حرفه ای تک در دارموت گفت شما می توانید سهم گیری افرادی را که با ویزه اچ ون بی آمده اند در جوامع شهرهای بزرگ در چند دهه گذشته مشاهده کنید.

باید گفته شود که در این جوامع باروری مهاجرین دارای ویزه اچ ون بی رشد بیشتری داشته و اقتصاد دان ها می گویند این رشد معیار زندگی و سطح عایدات را بلند برده است.

سلاتر گفت درجوامعی که مهاجرین با مهارت های عالی مقیم شده و کار میکنند، رشد معاشات را میتوان نه تنها برای خود شان بلکه برای سایر کارمندان مبتکر، فارغان کالج ها، و حتی امریکایی های کمترماهر دید.

اما سروی را که سلاتردر میان روسای۴٠٠ شرکت انجام داده است نشان میدهد موسساتی که در صدد یافتن کارمندان متخصص اند پروسه استخدام اچ ون بی را خیلی پر هزینه یافته اند.

برخی از امریکایی ها به این نظر اند که دادن ویزه اچ ون بی شغل های شانرا از آنها می گیرد.

اما روزاریو مارین، خزانه دارسابق ایالات متحده و معاون اتحادیه رقابتی امریکایی می گوید که به افراد مسلکی خارجی در صنعت تخنیک عالی که به آن تقاضا موجود است، ضرورت بیشتری احساس می شود.

در حدود هشتاد در صد محصلین مافوق لیسانس در انجنیری برق در ایالات متحده محصلین خارجی اند. در علوم کمپیوترنیز ٧٠ درصد محصلین مافوق لیسانس را اتباع خارجی تشکیل میدهد.

درخواست متقاضیان

در تحت شرایط موجوده ویزه اچ ون بی خارجی ها خود نمی توانند مستقیما درخواست بدهند بلکه باید استخدام کننده های احتمالی باید از جانب آنها درخواستی بدهند.

درسال مالی گذشته در حدود ٢٣٣ هزار متقاضیان درخواست داده بودند. اما کانگرس امریکا تعداد این ویزه را به ٨٥ هزار درسال محدود کرده است. درخواست های ویزه رد شده بیشتر از ‍طریق سیستم لاتری تخصیص می یابد.

متقاضیانی که لاتری را نمی برند به آنها اجازه کار در ایالات متحده داده نمی شود. مارین گفت این منفعت را رقبای اقتصادی ایالات متحده از آن خود می کنند.

مارین می گوید، رقبای اقتصادی ایالات متحده آنهارا استخدام می کنند. کسانی که درخواست ویزه اچ ون بی آنها در ایالات متحده مسترد می شود سایر کشورآنهارا می پذیرند.

جورن بلهارت متشبثی است که دارندگان ویزه اچ ون بی را استخدام می کند.

او می گوید هرگاه افراد مبتکرو کلیدی را از دست بدهید اینکار باعث شده می تواند که پرو‏ژه ها و کاروبار تازه آغاز یافته که نمایانگر باروری و خلاقیت اند، به اثرفقدان کارمندان ماهرنابود شوند.

او می گوید هرگاه یک تشبث نو برخاسته را درنظر بگیرید کارمندان نقش زیادی در موفقیت آن دارند، در غیرآن نابود خواهد شد.

سه بر چهار این شرکت های سروی شده گفته اند هرگاه یک بست برای یک ماه بدون تقررباقی بماند درین صورت بر رقابتی بودن و موفقیت آن کمپنی تاثیر نا گواری خواهد داشت.

به اساس برنامه فعلی ویزه اچ ون بی استخدام کنندگان نمی توانند به تناسب کارمندان مشابه معاش کمتری به دارندگان این ویزه بپردازند.

مخالفت ها

اما برخی با وجود آنهم با این ویزه مخالف اند و می گویند که این برنامه زمینه استفاده سو را فراهم می کند. درمیان این مخالفین چک گراسلی و جیف سیشنز سناتوران قرار دارند.

دانلد ترمپ، کاندید پیشتاز جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری در ویب سایت خود از وضعیت فعلی ویزه اچ ون بی شاکی است.

او گفته است که با اضافه کردن معاش فعلی دارندگان ویزه اچ ون کمپنی ها مجبور خواهند شد تا این وظایف را به بیکاران و مهاجرین در خود ایالات متحده بدهند و از آوردن کارگران از ماورای ابحاراجتناب کنند.

درمقابل تد کروز رقیب عمده دانلد ترمپ می گوید که باید دادن این ویزه برای شش ماه به تاخیر بیفتد تا تحقیق همه جانبه ای در زمینه سوی استفاده ازین ویزه صورت گیرد.

او افزوده است که شرکت ها اکنون کوشیده اند تا کارگران امریکایی را با قوای کار ارزان بیرونی تعویض نمایند که این کار مخالف اهداف ذکرشده اجرای برنامه ویزه اچ ون بی می باشد.

سنای ایالات متحده طی سال گذشته دوبار روی تاثیرات برنامه دادن ویزه اچ ون بی بالای کارگران امریکایی جلسات استماعیه ای را برپا کرد.

سروی انجام یافته توسط سلاتر دریافته است که ٧١ در صد از پاسخ دهندگان در سروی یافتن اشخاص واجد شرایط را برای استخدام جدی می پندارند.

آنها گفته اند درصورتی که در یافتن کارمندان ماهر فنی در ایالات متحده به مشکل مواجه شوند آنوقت آنها تمام تسهیلات خویش را به سایرکشورها انتقال خواهند داد.

سلاتر و مارین از کانگرس امریکا می خواهند تا پالیسی های کشور را در قبال ویزه اچ ون بی اصلاح سازند تا به این ترتیب به انکشاف کاروبار در ایالات متحده بینجامد.

ترجمه: عبدالواجد عادل

گزارش: صدای امریکا

XS
SM
MD
LG