لینک های دسترسی

Breaking News

کمک ۴۷ ملیون یوروی اتحادیۀ اروپا در عرضۀ خدمات صحی


کمک ۴۷ ملیون یوروی اتحادیۀ اروپا در عرضۀ خدمات صحی

اتحادیۀ اروپا روز پنجشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک بیشتر از ۴۲ میلیون یورو را برای عرضه خدمات شش ولایت افغانستان اعلام نمود. این کمک مالی برای عرضه خدمات صحی از سوی موسسات غیردولتی برای ۱۹ ماه آینده مصرف خواهد شد.

داکتر عبدالبصیر سرور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه افغانستان در مراسم امضای قرارداد با مسوولین اتحادیه اروپا گفت از سال ۲۰۰۲ اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین تمویل کننده در بین سه تمویل کنندۀ بزرگ عرضه خدمات صحی در کشور محسوب میشود که تعهد درازمدت آن بعد از ۲۰۱۴ نیز ادامه خواهد داشت.

آقای سرور گفت هدف کمک ها تقویه نهادهای صحی و ارتقای ظرفیت وزارت صحت عامه در سطوح مرکزی و ولایتی می باشد.

به کمک بیش از ۴۲ میلیون یورو معاونت اتحادیه اورپا برای بیش از پنج میلیون نفر در ولایات زابل ،ارزگان دایکندی غور، قندز، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار و لوگر استفاده از خدمات صحی فراهم گردیده است، و شفاخانه پل علم، مرکز ولایت لوگر به شفاخانه ولایتی ارتقا یافته است.

لوک واندیبین شاژدافیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت که در ده سال گذشته دست آورد های بزرگی در عرصه خدمات صحی در افغانستان به نظر می رسد.

در سال ۲۰۰۲ دست رسی به خدمات صحی ۲۵ در صد بود ولی فعلا دست رسی برای خدمات صحی به ۸۷ فیصد رسیده است. در طول این زمان تمام مقیاس های مربوط به صحت از جمله مرگ ومیر نوزادان زیر سن پنج سال، مرگ و میر مادران در زمان ولادت و تطبیق واکسین در مقابل شش مرض کشنده و میزان زنده گی، نیز بهبود یافته است.

لوک واندیبین شاژدافیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفت: اتحادیۀ اروپا به کمک های خویش با افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ نیز ادامه خواهد داد.

از سال ۲۰۰۲ تا کنون اتحادیۀ اروپا ۲۱۶ میلون یورو را برای تقویه سکتور صحی افغانستان کمک نموده است.

XS
SM
MD
LG