لینک های دسترسی

Breaking News

طریقۀ جدید در جلوگیری از مرض ملاریا


طریقۀ جدید در جلوگیری از مرض ملاریا

مرض چیچک توسط یک نوع واکسین مهار گردید.

طوری معلوم میشود که مبارزه با مرض ملاریا به مجموعۀ از وسایل نیاز دارد. این وسایل از پاکسازی محیط و زمین ها از پشۀ ملاریا گرفته تا پشه خانه های تعقیم شده با مواد ضد ملاریا را در بر میگیرد.

یکی از طریقه های جدید، (تداوی وقایوی میان دورۀ) میباشد که به نام "آی پی تی" یاد شده و شامل استفاده از ادویۀ ضد ملاریا میباشد که هر یک ماه برای آنعده افرادیکه در مناطق اندیمیک ملاریا یا مناطق که مرض به صورت عام موجود میباشد داده میشود.

حتی اگر افراد از پشه خانه ها هم استفاده نمایند.

بعضی مطالعات از قبل به اثبات رسانیده اند که استفاده از شیوۀ "آی پی تی" در نزد اطفال و خانم های حامله بسیار موثر تمام شده است.

مطالعۀ اخیر تلاش ورزیده تا به این سوال جواب دهد که آیا تداوی متذکره میتواند حفاظت و وقایۀ اضافی به آنعده اطفالی بدهد که در زیر پشه خانه ها میخوابند.

دیاح دی دیاحلو، از پوهنتون طب قاره یی و حفظ الصحه لندن در بورکینا فاسو، در رأس این مطالعه قرار دارد میگوید: " مفکوره طوری بود که این مطلب معلوم گردد که آیا تداوی وقایوی میان دورۀ یا " آی پی تی" میتواند حقیقتاً واقعات ملاریا را کاهش دهد، و آیا فایده های دیگری نیز دارد یا خیر."

دیاحلو میافزاید، زمانیکه ادویۀ ضد ملاریا همزمان با پشه خانه ها یکجا مورد استفاده قرار گرفت، کاهش قابل ملاحظۀ در واقعات ملاریا در مقایسه به اینکه صرفاً از پشه خانه ها استفاده صورت گیرد، رونماگردید.

" آنچه ما دریافتیم، این بود که، در نزد آنعده اطفالیکه هم از دوای ضد ملاریا استفاده نمودند و درعین زمان شبانه در زیر پشه خانه ها میخوابیدند، واقعات ملاریا 70 درصد کاهش به عمل آمد."

در مطالعۀ مشابه که در کشور مالی صورت گرفت، استفادۀ همزمان از دوای ضد ملاریا و پشه خانه ها، حتی بیشتر موثر بود.

سازمان صحی جهان تخمین مینماید که تقریباً 800 هزار انسان در سال 2009 در اثر مبتلا شدن به مرض ملاریا جان داده اند که تقریباً 20 درصد کاهش را در مقایسه با سال 2000 میلادی نشان میدهد.

XS
SM
MD
LG