لینک های دسترسی

Breaking News

سرطان تخمدانها، بیشترین دلیل مرگ زنان


مارشا ریفیکین دختر خانمیکه طعمۀ سرطان تخمدانها شده است.

مادر مارشا ریفکین بسیار دیر فهمید که به سرطان تخمدان مبتلا میباشد. او میگوید:

"مادرم فقط ۴۹ سال داشت و چند روز بعد از آن پنجاهمین سالگرد تولدش را جشن میگرفتیم."

همین سرطان تخمدانها باعث مرگ وی شده و از وی پنج دختر به جا مانده که هر سال برای معاینۀ مرض سرطان به شفاخانۀ میروند.

سرطان تخمدانها یکی از بیشترین دلیل مرگ ومیر زنها میباشد. اگر این مرض در اوایل تشخیص شود، ۹۰ در صد امکان آن وجود دارد تا مریض مدت ۵ سال زنده بماند.

این مرض در خانمها بیشتر زمانی تشخیص میگردد که سرطان پیشرفته شده و فیصدی اینکه مریض بتواند پنج سال دیگر زنده بماند، به ۳۰ در صد کاهش میابد.

معاینۀ التراسوند یکی از وسایل است که میتوان سرطان تخمدان ها را با آن تشخیص کرد.

داکتران از آزمایش خون نیز جهت تشخیص مرض استفاده مینمایند. اما در حال حاضر، یک مطالعۀ تازه دریافته است آنعده زن هاییکه قبلاً کدام تاریخچه یا اعراض این مرض در نزد شان وجود نداشته است، معاینۀ تلویزیونی برایشان کدام موثریتی نمیداشته باشد.

داکتر سوندرا بایز رئیس انستیوت امراض سرطانی هانتسمن در شهر جهیل نمک یا سالت لیک سیتی میباشد. او میگوید:

" معاینۀ تلویزیونی سرطان تخمدان ها نمیتواند در تشخیص و دریافت سرطان تخمدانها در یک لوحۀ که بتواند تداوی شود کمک کند."

داکتر سوندرا بایز رئیس انستیوت امراض سرطانی هانتسمن در شهر جهیل نمکی یا سالت لیک سیتی
داکتر سوندرا بایز رئیس انستیوت امراض سرطانی هانتسمن در شهر جهیل نمکی یا سالت لیک سیتی

داکتر بایز و سایر محققین مطالعۀ را زیر دست گرفتند که در آن هفتاد وهشت هزار زن که میان سنین ۵۵ تا ۷۴ سال قرار داشتند، شامل بودند. آنها اشتراک کنندگان را سالانه یا هم به صورت منظم تحت معاینه و آزمایش قرار داده بودند. هیچکدام از زنانیکه تحت مطالعه قرار داشتند، تاریخچه و یا هم اعراض سرطان تخمدان ها را نداشتند، ولی باوجود آنهم مرض در نزد بعضی از آنها انکشاف یافت.

داکتر بایز میگوید معاینۀ تلویزیونی ازینکه تاثیر خوبی داشته باشد، مضر هم تمام شد. او میگوید ۱۰ درصد خانمهای که تحت معاینۀ تلویزیونی قرار گرفته بودند، مرض به صورت اشتباه نزد شان تشخیص شده بود، در بعضی قضایا، این تشخیص نادرست باعث شده بود تا داکتر ها تصمیم عمل جراحی را بالای آنها بگیرند.

اعراض سرطان تخمدان ها مانند مشکلات هظمی و یا هم مثانه ظاهر میگردد. این اعراض شامل درد های پشت و ساحۀ حوصله یا لگن خاصره هم میگردد.

تحقیق کنندگان بالای خانمها تاکید ورزیده اند تا در صورتیکه تغییراتی نزد آنها بوجود میآید، باید به داکتران معالج شان گزارش دهند به خاطریکه در صورت ابتلا به مرض سرطان در مراحل ابتدایی آن تشخیص گردند.

مطالعه در ژورنال انجمن طبی ایالات متحده به چاپ رسیده است.

XS
SM
MD
LG