لینک های دسترسی

Breaking News

آمادگی قوای امنیتی افغان در هلمند برای تحویل گیری مسؤولیت امنیت


در منطقه لکری ولایت هلمند مردم محل آمادگی می گیرند تا مسؤولیت امنیتی ساحه را متقبل گردند.

در حالیکه امنیت در صدر تمام اقدامات قرار دارد عساکر امریکایی با بزرگان محل ملاقات نموده و در عین حال طالبان را از منطقه بیرون می رانند.

ولاین هلمند یکی از هفت ساحۀ افغانستان است که نیروهای ناتو مسؤولیت های امنیتی آن را به افغان ها انتقال خواهند داد.

تورن اندرو گورگومیس میگوید "در هر حال، وضع امنیتی به سرعت بهبود یافته است و حال ما سعی می کنیم تا با دیگر عوامل که برای ثبات ضروری می باشد، روبرو شویم. ما اعمار زیر بناها را آغاز کرده و پولیس را تقویت نموده ایم به همین دلیل من کدام مشکلی را نمی بینم و این اقدام پیش بینی شده بود و حال به سوی آن در حرکت هستیم."

برای سهولت در عملیه انتقال یک شورای انتخابی مشغول کار میباشد.

حاجی امیر شاه جان عضو این شورا می گوید "اگر نیرو های ائتلاف خارج شوند و حکومت نتواند بر پای خود بایستد در آن صورت ما قادر نخواهیم بود بعضی از پروژه هایی را که داریم، عملی نمائیم. ولی من می خواهم قبل از خروج نیروهای ائتلاف، مطمئن شوم که حکومت ما استحکام کامل داشته باشد و شاید در این جا به ما کمک نماید در غیر آن ما کسی دیگری را نداریم."

یکی از پروژه هایی که روی دست است اعمار یک پایگاه دایمی برای پولیس ملی و نیرو های امنیت ملی میباشد. پروژه جدید دیگر ساختن یک کلینیک برای مردم محل در ولسوالی لکری است، و یگانه نگرانی در این کلنیک کمبود دوا میباشد.

داکتر محمد عبی جان میگوید "من در اینجا مریض زیاد دارم و حکومت به اندازه چهار ماه برایم دوا داده است. و من بیشتر آن را در دو ماه اول استفاده نموده ام."

عملیه انتقال و کاهش قوای امریکا در عین زمان صورت می گیرد و قرار است عملیه انتقال تا ختم سال ۲۰۱۴ کاملاً تکمیل گردد.

تحلیلگران می گویند درست ده سال بعد از آغاز جنگ هیچ تضمینی برای بهبودی و روز های بهتر در آینده وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG