لینک های دسترسی

Breaking News

قیام مردم پنجوایی علیه طالبان


باشنده های منطقۀ زنگ آباد ولسوالی پنجوایی می گویند که ظلم و شکنجۀ طالبان آنها را وادار ساخت تا علیه آن گروه دست به قیام زنند.

مقامات ولسوالی پنجوایی می گویند که تعداد قیام کننده ها 65 نفر است و آنها تا اکنون توانسته اند حمایت 300 خانواده را به دست آورند.

عبدالودود، رهبر قیام کنندگان می گوید که موجودیت طالبان علاوه بر ظلم و شکنجه، باعث شده است که فعالیت موسسات خارجی و امدادی توقف یابد. او افزود "ما به جمع آوری اسلحه پرداختیم... نخست من و هشت پسرم این قیام را آغاز کردیم و مردم قریه به ما پیوستند."

موجودیت طالبان، مسدودی مکاتب

عبدالودود می گوید که در چهار سال گذشته تمام مکاتب بسته شده، کلینیک های صحی به آتش کشیده شده و جاده های منطقۀ شان تا هنوز خام است.

اکثریت قیام کننده ها نوجوانان این منطقه خود را مسلح ساخته و ساحاتی را به نیرو های امنیتی افغانستان افشأ می سازند که طالبان ماین های کنار جاده را جاسازی می کنند. او افزود "ما برای آنان در چوکات پولیس محلی و پولیس ملی جای داریم... و به خواسته های دیگر آنها هم دولت جواب مثب می دهد."

فرمانده امنیۀ پنجوایی می گوید که جوانان قیام کننده علیه طالبان دست آورد های خوبی داشته اند. به گفتۀ این مقام امنیتی، کم و بیش 250 ماین را به همکاری آنها خنثا ساخته اند و سه مرکز فعالیت طالبان را در آن ساحه از بین برده اند که از آنجا فعالیت های تخریب کارانه رهبری و اجرا می شد.

حمایت دولت از قیام کنندگان

فضل محمد اسحاق زی، ولسوال پنجوایی به قیام کنندگان اطمینان می دهد که در تفاهم با ادارۀ ولایتی، خدمات و مساعدت ها را به باشندگان زنگ آباد فراهم خواهد کرد. این مقام حکومتی می پذیرد که از سال 2004 به این طرف در آن منطقه مکتب وجود نداشته و مراکز صحی نیز توسط طالبان به آتش کشیده شده است.

قیام های مردی در ابتدا از ولایت غزنی آغاز شد و به مناطق دیگر گسترش یافت، اما این نخستین باری است که مردم علیه آن گروه در ولایت هلمند – که مرکز قوی طالبان پنداشته می شود – قیام کنند.
XS
SM
MD
LG