لینک های دسترسی

Breaking News

جدال لفظی یک خبرنگار با رئیس سارنوالی استیناف هرات


جدال لفظی یک خبرنگار با رئیس سارنوالی استیناف هرات

روزچهارشنبه نماینده ایالات متحده امریکا درامور انسجام حاکمیت و تطبیق قوانین همراه معاون ارشد معینیت وزارت خارجه امریکا در امر مبارزه با مواد مخدر وارد ولایت هرات شدند.

براین نیكولز، معاون ارشد معینیت وزارت خارجه ایالات متحده در كنفرانس خبری با داوود صبا والی هرات گفت "هدف سفر ما بررسی و نظارت از قضایا و حاكمیت قانون در ولایت هرات از نزدیك است."

داوود صبا والی هرات نیز در این كنفرانس ضمن مهم برشمردن همكاری های ایالات متحده در بخش حاكمیت قانون از شروع یك پروژه جدید توسط ایالات متحده در هرات سخن زد.

والی هرات گفت من فكر میكنم همیشه حمایت بسیار عمیقی از سكتور عدلی و قضایی در ولایت هرات از جانب ایالات متحده امریكا وجود داشته و امروز یك خبر بسیار خوشی را كه آقای براین برای ما آوردند پروژه ای است كه همۀ ما سر آن كار میكنیم و آن حل نمودن مشكل محبس هرات است كه تعهدات مالی اش را دوستان امریكایی ما داده اند.

در این كنفرانس، هانس كلیم نماینده ایالات متحده در افغانستان درامور حاكمیت قانون گفت ما تلاش میكنیم تا با افزایش رتب، مشكل فساد در ادارات دولتی و قضایی هرات را كمتر نماییم.

هانس کلیم گفت "تا اینكه فساد در ادارات دولتی كم نشود پروژه های حاكمیت قانون به پیش نمیرود و یكی از كارهایی كه ما كردیم اینست كه سیستم افزایش رتب را در بخش های محكمه و سارنوالی هرات بلند ببریم تا اینكه بتوانیم فساد اداری را كاهش دهیم."

اما جنجال ها از آنجا شروع شد كه جاوید زیارتجاهی خبرنگار تلویزیون طلوع در هرات از موجودیت فساد در ادارات و محاكم قضایی افغانستان به ویژه هرات از سفیر حاكمیت قانون امریكا سئوال نمود.

این سئوال آقای زیارتجاهی با واكنش شدید ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف هرات همراه شد.

خانم بشیر گفت شما فردا صبح ساعت هشت باید به سارنوالی بیایید.

همزمان با جدال لفظی خانم بشیر و یک خبرنگار، داوود صبا والی هرات پرسیدن سئوال را حق قانونی هر خبرنگار در كشور بیان كرد.

والی هرات گفت "ژورنالیست وظیفه اش همین است كه سئوال بكند و حقیقت را پیدا كند."

این اولین بار در ولایت هرات است كه یك خبرنگار در ملع عام از سوی یكی از بلندترین مراجع قضایی مورد تهدید قرار میگیرد.

XS
SM
MD
LG