لینک های دسترسی

حمله انتحاری بر دفتر یوناما در هرات


حمله انتحاری بر دفتر یوناما در هرات

مامورین ملل متحد میگویند طی یک حملۀ انتحاری بر دفتر سازمان بین المللی ملل متحد در غرب افغانستان، هیچ کارمند آن سازمان جهانی صدمۀ نبر داشته اند.

طالبان مسئوولیت این حمله را که توسط حد اقل چهار تندرو به روز شنبه در ولایت هرات صورت گرفت، ادعا کرده اند.

مقامات ملل متحد میگویند، بم افگنان انتحاری در حالی توانستند به این عمارت حمله کنند که سایر تندروان راکه یونیفورم پولیس بتن داشتند اجازه دادند داخل عمارت شوند.

مقامات گفتند تندروان در این حمله کشته شدند. قوای امنیتی افغانستان عمارت را محاصره کرده بود.

سال گذشته تندروان چندین مرکز بین المللی را در کابل هدف قرار دادند - بشمول حملات بر مهمانخانۀ ملل متحد و سفارت هند در کابل.

XS
SM
MD
LG