لینک های دسترسی

Breaking News

تاکید بر نقش زنان در روند صلح


زنان افغان می توانند از رو آوردن مردانشان به صفحات جنگ و افراط گرایی در این کشور جلوگیری کنند. مقام های محلی هرات می گویند اگر به زنان نقش های کلیدی و رهبری سپرده شود، آنها می توانند در حل و فصل منازعات در خانواده ها نقش موثرتری را ایفاء کنند.

محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات این گفته ها را در کنفرانس یک روزه "نقش زنان در پروسه صلح" در ولایت هرات مطرح کرد.

آقای رحیمی گفت تا کنون در کمیته های صلح ولایتی در کشور، سهم بارزی به زنان داده نشده و این موضوع باعث شده تا زنان نتوانند در حل منازعات در خانواده ها نقش مهمی را بازی کنند.

آقای رحیمی گفت "در بخش حل منازعات خانم ها باید بیشتر شوند، زمانیکه در خانواده ها اختلافات ایجاد می شود اگر نقش خواهران ما در حل این موضوعات بیشتر شود بزودی این مشکلات حل می شود. چون زنان به راحتی به ساده گی می توانند بین دو فامیل که در یک منازعه شریک هستند آنها را نزدیک کنند و یا خودشان آله فشار بالای شوهران و پسران خود شوند که دست به صلاح میبرند آنها را منع کنند."

زنان در افغانستان بیشتر به این باور اند که به آنان هیچ زمانی نقشی رهبری داده نشده و یا این امر در اندک موارد دیده شده است. وزیر امور زنان افغانستان نیز خواهان سهم دهی بیشتر به زنان در سطوح رهبری و تصمیم گیری برنامه های صلح در کشور است.

دلبر نظری گفت عدم سهم گیری مستقیم زنان در حل منازعات در کشور باعث شده تا جان صدها هزار زن در این کشور در جریان منازعات چند دهه اخیر گرفته شود.

خانم نظری گفت "در نظر نگرفتن نقش و خواست های زنان در این پروسه ها به یقین صلح واقعی و پایدار را به بار آورده نمی تواند بناً نقش دادن به زنان در پروسه های صلح، حل منازعات، از اصلی ترین و مهمترین مواردی است که باید به آن پرداخته شود بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور این یک گام مهم است که زنان نه تنها در پروسه های صلح و حل منازعات شریک شوند بلکه باید برایشان نقش رهبری و اشتراک در تصمیم گیری داده شود."

در حالی که جامعه افغانی همیشه یک جامعه مرد سالار خوانده شده و زنان همواره از داشتن موقف پائینتر در افغانستان شکایت داشته اند اما فاطمه جعفری عضو شورای ولایتی هرات به این باور است که سهم دهی بیشتر به زنان در برنامه های صلح میتواند به روند ناکام این پروسه در کشور کمک شایان نماید.

خانم جعفری گفت "زنان با وارد شدن به پروسه صلح و باورمند شدن به صلح می توانند مانع از حضور پدر، برادر وشوهر خود به صحنه های جنگ شوند، در واقع این زنان در صنعت پردرآمد جنگ سهیم نیستند و چون درآمد و منفعت ندارند می توانند صادقانه به پیش بردن صلح نقش داشته باشند و بحث دیگر حضور زنان در پروسه صلح می تواند برای تامین عدالت و تضمین آینده قربانیان جنگ موثر باشد."

فعالان مدنی در هرات نیز می گویند که بیشترین آسیب های وارده از جنگ در کشور را زنان متحمل می شوند.

معصومه حیدری یکی از این فعالان می گوید که حضوربیشتر زنان در برنامه های صلح ولایتی میتواند به بلند رفتن آگهی این قشر افزوده و آنها را در راستای تغییر ذهنیت مردان جنگ طلب در خانه ها و ممانعت از ورود به جبهه های جنگ کمک کند.

خانم حیدری گفت "تمام شهروندان منجمله خانم ها میتوانند بوضوع تبعات جنگ در زنده گی خود لمس کنند انچنان که وقتی یکی از اعضای خانواده آنها کشته و یا مجروح میشوند ، متضرر اصلی آنها هستند و یا اگر در جنگ مکانی صدمه می بیند باز هم ضرر او به همه خصوصا خانم ها بر می گردد، پس وقتی خانم ها از این موضوعات آگاهی داشته باشند و با آگاهی از این موضوعات میتوانند مرد خود را از حضور در جنگ مانع بسازند."

با اینکه سران حکومت وحدت ملی همواره از سهم دهی بارز به زنان در پروسه صلح در این کشور سخن گفته اند اما برگزاری چنین نشست هایی، این موضوع را میرساند که حکومت افغانستان در این راستا آنگونه که باید قوی عمل نکرده است.

XS
SM
MD
LG