لینک های دسترسی

Breaking News

ارتباط احتمالی ادویه فشار خون با سرطان شش


نتایج یک مطالعۀ تازه انجام شده نشان می دهد بیمارانی که از دواهای کاهش فشار خون استفاده می کنند، بیشتر با خطر ابتلا به سرطان شُش مواجه اند.

پژوهشگران در این تحقیق، دیتابیس مراقبت های اولیۀ ۹۰۰ هزار بیمار را در برتانیا مورد مطالعه قرار داده اند که بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ میلادی از دوا های کنترول فشار خون استفاده می کردند. این مطالعه شامل آنعده از بیمارانی نمی شد که از قبل به بیماری سرطان مبتلا بودند.

نتایج این مطالعه نشان می دهد آنعده بیماران که برای شش سال پیهم از دوا های کاهش دهندۀ فشار خون استفاده می کردند، صفر اعشاریه هشت در صد آنان— ۷۹۵۲ نفر - به بیماری سرطان مبتلا شدند.

پژوهشگران پس از در نظر گرفتن سایر عوامل که سبب ایجاد سرطان شش می شوند - دود کردن سگرت، عوامل ارثی و یا هم سرایت حجرات سرطانی از سایر ارگان های بدن به شش ها - به این نتیجۀ رسیدند که دوا های کاهش دهندۀ فشار خون، امکان دارد خطر ابتلا به سرطان ریه را تا ۱۴ در صد افزایش دهد.

با آنهم این پژوهشگران گفته اند که استفاده از دوا های کاهش دهندۀ فشار خون از لحاظ کلینیکی در کنترول فشار خون، مفید است. در حالیکه نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که یک میکانیزم بیوشیمیکی که در بدن وجود دارد می تواند در ایجاد سرطان شش ناشی از استفاده از دواهای کاهش دهندۀ فشار خون کمک کند.

اما برای اثبات اینکه آیا این گونه دوا ها واقعاً بیمار را بیشتر معروض به سرطان شُش می سازد یا خیر، نیاز به تحقیقات عمیق و گسترده تر وجود دارد.

XS
SM
MD
LG