لینک های دسترسی

Breaking News

فرار اقلیت هندو ها از تبعیض و تعصب در پاکستان


یک گروه تازۀ هندو های پاکستانی به هند رفته و خواستاره پناهندگی شده اند و آنها می گویند که در پاکستان با آزار و اذیت و تبعیضات مذهبی، مواجه می باشند. تعداد دیگری از هندو های پاکستانی از یک ماه به این طرف تلاش دارند در هند اقامت دائمی دریافت کنند.

گروه اولی متشکل از ۱۷۰ پاکستانی هندو مذهب است و از طریق قطار آهن به شهر جوداپور آمدند که نزدیک شهر سرحدی در غرب موقیعت دارد. اکثر آنها کارگران زراعتی در پاکستان بودند.

هندوسنگ سودها، رهبر سازمان هندو ها در جوداپور برای بهبود زندگی ناقل های هندو از پاکستان در هند کار می کند. او می گوید که ورود هندو های پاکستانی موضوع جدیدی نیست، اما این بزرگترین گروهیست که در سالهای اخیر از سرحد عبور کرده است.

آزار و اذیت
اما این کارمند امور اجتماعی می گوید که عمده ترین دلیل ازدیاد فرار هندو ها از پاکستان اذیت و تبعیض بر مبنای مذهب در آن کشور با اکثریت مسلمان می باشد.

از ماه آگست به این سو، در حدود ۴۰۰ پاکستانی هندو همراه با ویزای سیاحت به ایالت های پنجاب و راجستان مواصلت کرده اند. این دو ایالت با پاکستان سرحد مشترک دارند. پاکستانی های هندو مذهب به مطبوعات محلی گفته اند که آنها نمی خواهند دوباره برگردند، آنها می گویند که فضا برای اقلیت های مذهبی روز به روز در حال خرابتر شدن اند.

مصئونیت اقلیت های پاکستانی
مقامات پاکستانی چنین گزارشها را تکذیب می کنند و تاکید می ورزند که اقلیت جامعۀ هندو ها در پاکستان مصئون می باشد. کمیتۀ که از جانب آصف علی زرداری، رئیس جمهور آن کشور ماه گذشته تشکیل گردیده، هیچ ردۀ مهاجرت دسته جمعی هندو ها را از ایالت سند پیدا نکرده است. بطور کل حدود دو نیم ملیون هندو در پاکستان زندگی می کند.

رفی نییر، عضو یک نهاد ثبت تعداد پناهندگان در دهلی نو می گوید بسیاری مهاجرین کارگران فقیر بدون زمین اند که برای یافتن فرصت های بهتر به هند می روند. او علاوه کرد اما افزایش عدم تحمل مذهبی نیز نقش عمدۀ در این مهاجرت ها داشته است.

مقامات حکومت هند می گویند که در سه سال گذشته حدود سه هزار هندوی پاکستانی بعد از عبور از سرحد در هند باقی مانده اند. تقاضا های تمدید معیاد ویزۀ شهروندان هندوی پاکستان نیز در سال های اخیر افزایش یافته است.
XS
SM
MD
LG