لینک های دسترسی

خروج عساکر هالندی از افغانستان


هالند اولین کشور ناتو است که به عملیات نظامی خود در افغانستان پایان میدهد. این حرکت به عملیات چهار سالهُ آنکشور که از پشتیبانی مردم هالند بر خوردار نبود و حتی منجر به تغیر در رهبری کشور گردید، پایان میبخشد.

خروج عساکر هالند از ولایت ارزگان به روز یکشنبه، اقدام قابل ملاحظهُ در جنگ نه سالهُ افغانستان میباشد.

در عوض، عساکر امریکا، آسترالیا، و سنگاپور مسؤلیت ِکاری ۱۹۰۰ عسکر نظامی هالند را به عهده می گیرند. در جریان چهار سال کار این قوا در افغانستان ۲۴ عسکر هالندی کشته شده است.

خروج عساکر هالندی در حالی صورت می گیرد که خشونت ِ به رهبری طالبان، بدتر شده میرود. ماه جولای مرگبار ترین ماه برای عساکر امریکا بود. در این ماه ۶۶ عسکر امریکا کشته شدند.

XS
SM
MD
LG