لینک های دسترسی

رسیدگی ملل متحد به بیجا شدگان سومالیایی


رسیدگی ملل متحد به بیجا شدگان سومالیایی

ادارۀ ملل متحد در امور پناهندگان خبر داد که تیم عاجل را به ایتوپیا فرستاده است تا به مشکل بیجا شدگان سومالیایی رسیدگی کنند که به تازگی از آن کشور قحطی زده فرار کرده اند.

این اداره به روز سه شنبه گفت در حدود ۱۸ هزار سومالیایی در منطقۀ گودی مهاجرت کرده اند که در ۲۵۰ کیلومتری شمال سومالیا قرار دارد.

تیم جدید ملل متحد پناهندگان جدید را ثبت نام خواهد کرد و تا به نیازمندی های آن ها رسیدگی نماید. این اداره گفت انتقال مواد کمکی را از مرکز ایتوپیا تا ختم هفتۀ جاری آغاز خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG