لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش نقض حقوق بشر در جهان


الحسین میگویدحقوق بشر از یک سو با ترس دهشت افگنی و از سوی دیگر با بیگانه ستیزی که از سوی سیاستمدران تزریق میگردد، مواجه است

کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر هشدار داده است که تمامی سیستم حقوق بشر تحت حمله قرار گرفته است.

زید رعد الحسین، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، گفته است که حقوق بشر از یک سو با ترس و رُعب دهشت افگنی مواجه است و از سوی دیگر با بیگانه ستیزی و نفرت که از سوی سیاستمداران عوام فریب در جوامع تزریق می گردد.

آقای حسین وضعیت حقوق بشر را در بیش از ۴۰ کشور جهان بر جسته کرده است و گفته است که در میان این کشور ها، وضعیت حقوق بشر فقط در چهار کشور: گمبیا، ازبکستان، تونس و یونان تا اندازۀ بهبود را نشان می دهد، اما به گفتۀ وی در سایر کشور های جهان به گونۀ یک نواخت خسته کن و نا خوش آیند است.

به گونۀ مثال، آقای الحسین از خشونت ها و ویرانی ها در سودان جنوبی یاد می کند، کشوریکه با قحطی گسترده دست و پنجه نرم می کند. آقای الحسین گروه متخاصم را در سودان جنوبی هشدار داده و گفته است که آنان به صورت مکرر درگیر جنگ و جنایت می شود که اعمال آنان شامل کشتار، تجاوز جنسی، خشونت های جنسی، غارت و نا پدید شدن افراد می گردد.

آقای الحسین گفته است که وی در مورد وضعیت حقوق بشر در بروندی بسیار نگران است، زیرا فضای دموکراتیک در آن کشور تقریباً خاموش شده است.

آقای الحسین گفته است که قوای امنیتی بروندی مرتکب تخطی های حقوق بشر در آن کشور می شوند؛ افراد نا پدید می شوند؛ شنکنجه می شوند؛ و مردم به طور دسته جمعی و غیر قانونی دستگیر می شوند.

آقای الحسین حملات بمی و دهشت افگنی بر ضد غیر نظامیان را در ترکیه نیز محکوم کرده است، اما در عین حال، نگرانی خود را در مورد اقدامات حکومت آن کشور را در حالت اضطرار نیز بیان کرده است. به گفتۀ آقای الحسین، به نظر می رسد که اقدامات حکومت ترکیه منتقدین را هدف می دهد—نه اعمال دهشت افگنی را.

آقای الحسین گفت "واقعیت این است که پس از کودتای {نافرجام} ده ها هزار نفر به شمول نمایندگان که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بودند در{ترکیه} از {وظایف} شان برکنار شدند؛ دستگیر و توقیف شدند؛ و مورد پیگرد قرار گرفتند. این افراد شامل قضات و ژورنالستان می گردد".

کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر همچنین کشور های ابر قدرت جهان را نیز مورد انتقاد قرار داده است. آقای الحسین چین را به بخاطر توقیف وکلای مدافع و فعالان مدنی که به خاطر حقوق دیگران مبارزه می کنند، انتقاد کرده است. آقای الحسین محدویت های را روسیه بر مخالفین سیاسی، آزادی بیان و مذهب وضع کرده است، نیز مورد انتقاد قرار داده است.

در ایالات متحده، آقای الحسین نگرانی خود را در مورد اقدامات دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، بر شهروندان مکسیکویی و مسلمانان، بیان کرده است. آقای الحسین هشدار داده است که اخراج دسته جمعی مهاجرین ممکن در تناقض قوانین بین المللی باشد.

XS
SM
MD
LG