لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات شورای ملی


نبود بودجه مشکل عمدۀ تاخیر در برگزاری انتخابات خوانده شد

مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که تلاش می شود تا انتخابات شورای ملی بر اساس قانون به وقت معین برگزار شود، اما به گفتۀ آنان به دلیل نبود بودجه احتمال تاخیر در برگزاری انتخابات می رود.

کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان خواست تا هر چه زودتر موقف خود را در مورد انتخابات شورای ملی روشن سازد.

لیلا احراری یک تن از کمیشنران کمیسیون انتخابات در مصاحبه با رادیو آشنا گفت که این کمیسیون مطابق قانون، آمادگیهای تخنیکی را برای برگزاری انتخابات دارد اما به گفتۀ وی باید بودجه لازم هم در اختیار این کمیسیون گذاشته شود.

خانم احراری گفت"از حکومت و دونر ها خواستیم که در قسمت بودجه با ما همکاری کنند تا ما بتوانیم در وقت و زمان آن برگزار کنیم و اگر بودجه امروز هم در اختیار ما گذاشته شود ما انتخابات را در وقت آن برگزار می کنیم".

با اینحال به گفتۀ مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار است که آن کمیسیون تا دو هفتۀ دیگر تقسیم اوقات انتخابات شورای ملی را اعلام نماید.

نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون انتخابات نیز به رادیو آشنا گفت که این کمیسیون تلاش می ورزد تا انتخابات پارلمانی را در زمان معینه آن برگزار کند.

اما آقای نور گفت که به دلیل موانع مختلف احتمال دارد که برگزاری انتخابات بع تاریخ اول ثور برگزار نشده و با تاخیر روبرو شود. او افزود که در این مورد با حکومت افغانستان و دونر ها برای تمویل انتخابات صحبت های صورت گرفته است.

روشن شدن موقف رئیس جمهور

آقای نور گفت که باید حکومت افغانستان از این روند حمایت کند و همچنان باید یک چراغ سبز را به نهاد هایی که این روند را حمایت وکمک می کنند، نشان دهد. او افزود که دونر ها هم انتظار این را میکشند که حکومت افغانستان چقدر تعهد دارد که این روند را حمایت کند.

آقای نور افزود بحث هایی که با حکومت و رئیس جمهور صورت گرفته کمیسیون خواستار موقف روشن رئیس جمهور در مورد انتخابات پارلمانی شده است چون انتخابات ابعاد مختلف دارد که بیشترین ابعاد آن مربوط حکومت میشود که در آن رابطه هدایات مختلف را به نهاد های مختلف ارایه کند.

سخنگوی کمیسیون انتخابات ابراز امیدواری نمود که حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور دراین مورد هر چه زودتر موقف خود را مشخص کند چون هنوز هم به شکل واضح مشکلاتی که در سرراه انتخابات است درمورد آن تصمیمی اتخاذ نگردیده است واز رئیس جمهورخواست تا موانعی که در سرراه انتخابات وجود دارد واکنش جدی نشان بدهد.

آقای نور گفت"خواست این کمیسیون از حکومت وحدت ملی اینست که هر چه زودتر در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی فکر کند ودراین رابطه هر چه عاجلتر امکاناتی که نیاز است آنرا در اختیار این کمیسیون قرار بدهد".

نبود امنیت،نبود احصاییه دقیق ونبود ارقام در مورد افراد واجد شرایط وعدم موجودیت سرحدات میان ولایات و ولسوالیها و نبود بودجه مشکلات عمده یی است که سر راه این کمیسیون قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که باید برای رفع همه این موانع کمیسیون مستقل انتخابات با حکومت کار کند که وقت زیادی را نیاز است و هر روزی که میگذرد وقت از دست می رود.

زمان کاری پارلمان فعلی در سال پنجم یعنی اول سرطان سال آینده خورشیدی به پایان می رسد وباید دو ماه قبل از آن انتخابات پارلمانی برگزار گردد.

XS
SM
MD
LG